USER AGREEMENT

ยินดีต้อนรับ
เรารู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย (www.tumi.co.th) ที่เป็นร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ ทูมี่ ประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถค้นหา เลือก และสั่งผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้โฆษณาในเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย นี้ถูกทำขึ้นโดย บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
การเข้าถึงและใช้งานของเว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย นี้อยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. ข้อตกลงของผู้ใช้งาน
โดยการใช้งาน เว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย (และเว็ปไซต์แอพพลิเคชั่นและโทรศัพท์มือถือ) และเพจสื่อสังคมออนไลน์(โดยรวมคือ “เว็บไซต์”) ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ (“ข้อตกลง”) คำแถลงการณ์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล(อ้างถึงในข้อตกลงนี้คือ “เรา” หรือ “ของเรา”) เราอาจเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการโพสต์ในเว็บไซต์ โดยการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปท่านยินยอมอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้น
การเข้าใช้เว็บไซต์และเนื้อหาที่มีอยู่นี้ (สำหรับจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้จะเกี่ยวกับซอฟท์แวร์และการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานของเว็บไซต์นี้ และทุกข้อความ รูปถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ กราฟิก การบันทึกเสียง วีดีโอ และคลิปเสียง-วีดีโอ และสิ่งอื่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา” หรือ “องค์ประกอบ”) อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและข้อตกลงนี้ โดยการเข้าถึง ค้นหาข้อมูล และซื้อของที่เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกรุณาออกจากการใช้งานเว็บไซต์นี้
ข้อตกลงนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยทางเราเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งแก่ท่านโดยตรง ข้อตกลงฉบับล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ และท่านควรตรวจสอบข้อตกลงล่าสุดเสมอก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีความเข้าที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับข้อตกลงล่าสุดซึ่งท่านได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์นี้
การเข้าเว็บไซต์นี้ (หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้) และการใช้ข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (หรือบางส่วนของเว็บไชต์นี้) ไม่มีเจตนาและถูกห้ามการเข้าถึงหรือใช้งานที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหมดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
2. การลงทะเบียนและสิ่งจำเป็นของผู้ใช้
ท่านต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้หรือแขก (“ผู้ใช้”) เพื่อที่จะสั่งของและเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วน ท่านจะให้ข้อมูลที่แสดงตัวตนของท่านแก่เรารวมถึง ชื่อนามสกุล ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรสที่ใช้งานได้ และเบอร์โทรศัพท์ (“PII”) ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
โดยการใช้เว็บไซต์นี้และการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และถ้าท่านเลือกที่จะรับอีเมล์เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆจากเรา ท่านได้ให้อนุญาตแก่เราที่จะสื่อสารข้อมูลทางการตลาดโดยตรงไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งท่านนั้นสามารถยกเลิกได้ทุกเวลา ท่านยอมรับที่จะรับการสื่อสารบางอย่างที่เกี่ยวกับการใช้งานบางด้านของการทำงานของการบริการของเรา เช่น การรับการเตือนว่าของได้อยู่ในรถเข็นหากท่านออกไปจากหน้าเว็บไซต์ระหว่างการทำธุรกรรม
ในการลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการสั่งของจากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี มีที่อยู่ทางธุรกิจ/อาศัยที่ประเทศไทยในปัจจุบัน และมีความสามารถที่จะทำข้อตกลงที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายกับเรา
 
3. การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้
ท่านต้องใช้เว็บไซต์นี้ผ่านทางโปรแกรมที่จัดให้โดยเราและเป็นไปตามข้อตกลงนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ท่านต้องไม่ (หรือพยายามที่จะ) :
ก้าวก่าย(หรือพยายามที่จะก้าวก่าย) หรือขัดขวาง (หรือพยายามที่จะขัดขวาง) เว็บไซต์ของเราหรือเ ซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา;
ใช้ (หรือพยายามที่จะใช้) ดาต้าไมนิง โรบอท การสเครปปิงจากหน้าจอ หรือการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึง กัน และเครื่องมือการสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา;
ก้าวก่าย (หรือพยายามที่จะก้าวก่าย) กับการทำงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำงานอื่นของ เว็บไซต์ของเรา; หรือ
ใช้ คัดลอก หรือกระจาย (หรือพยายามที่จะใช้ คัดลอก หรือกระจาย) เนื้อหาโดยไม่ต้องมีการอนุญาตจาก เรา
 
4. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้
เราใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อรักษาข้อมูลในเว็บไซต์ให้ได้รับการอัพเดท อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันการไม่มีความผิดพลาดของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลและเนื้อหาอื่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีความผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องหรือที่เกี่ยวกับการพิมพ์ น้ำหนัก มิติ และปริมาณของผลิตภัณฑ์เป็นการประมาณเท่านั้น เราได้พยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องและได้จัดแสดงอย่างถูกต้องมากที่สุดถึงสีของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันว่าหน้าจอของท่านจะสามารถแสดงสีของผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำเมื่อได้รับการส่งของ
การเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งไปที่ท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในทุกเวลาด้วยอิสระในการตัดสินใจ เราไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆในเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือองค์ประกอบใดๆที่มีอยู่จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวจะถูกแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีนั้นจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอันตรายอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานของเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาและข้อผิดพลาดที่มีอยู่ภายในโดยไม่มีข้อจำกัด
ขณะที่เราพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งของบนรายการเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถถือขึ้นไปบนเครื่องบิน/กระเป๋าถือ นั้นตรงตามข้อจำกัดของทางสายการบิน เราไม่สามารถรับผิดชอบหากสายการบินเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเช็คอินหรือถ้าสายการบินหรือสนามบินเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดต่างๆ
ท่านยินยอมที่จะทำการสอบถามด้วยตัวท่านเองเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้และประเมินความเหมาะสมของสินค้า ก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อสินค้า
ทุกการอ้างอิงของข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบนเว็บไซต์นี้ ถูกใช้กับข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีในประเทศนั้นหรือในขอบเขตอำนาจทางกฎหมายที่ถูกกำหนดต่อข้อมูลนั้นเท่านั้น นอกจากจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อเสนอสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในขอบเขตกฎหมายใด
 
5. ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ดำเนินการโดยทางเรา เราไม่มีการสนับสนุนหรือเป็นตัวแทนต่อความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ลิงค์เหล่านี้ถูกจัดหาไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นและท่านยินยอมที่ว่า:
เราไม่ทำการเป็นตัวแทนหรือรับประกันหรือมีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆต่อเว็บไซต์เหล่านั้น;
ลิงค์เหล่านี้ไม่เป็นการชี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ว่าเราสนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น; และ
ท่านเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นโดยความเสี่ยของท่านโดยลำพัง
 
6. การสั่งของ
ท่านมีความรับผิดชอบต่อทุกการสั่งของในบัญชีของท่านรวมถึงข้อผิดพลาดในการสั่งของจากท่าน
การส่งเสริมการขายของสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ไม่เป็นไปเพื่อการเสนอการขาย แต่เป็นเพื่อการเชื้อเชิญให้พิจารณาเท่านั้น
คำสั่งซื้อที่ถูกสั่งโดยท่านนั้นเป็นการสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้ในราคาที่กำหนด (รวมถึงการส่งของและค่าบริการอื่น)
ผลิตภัณฑ์ที่วางในรถเข็นเป็นเพียงการจองไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดโดยทางเราเท่านั้น การสั่งของจะถูกยืนยันเมื่อการจ่ายเงินได้รับแล้วอย่างครบถ้วน
เราอาจปฏิเสธการสั่งของของท่านรวมถึงในสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าอาจมีการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือที่เราไม่สามารถส่งของได้ หรือถ้ามีความผิดพลาดในราคาหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรยายไว้ในเว็บไซต์
ท่านต้องตรวจสอบการสั่งของของท่านอย่างรอบคอบก่อนการสั่งซื้อ เมื่อการสั่งซื้อได้รับการยืนยันท่านจะไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง หากท่านมีปัญหาใดๆกับการสั่งของของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ในสถานการณ์ที่เรายกเลิกหรือไม่สามารถทำตามการสั่งซื้อของท่านได้ เราจะทำการคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับ
ท่านรับรู้กับยินยอมให้ทุกการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวกับสินค้าเป็นไปเพื่อการใช้งานส่วนตัวและในครัวเรือนเท่านั้น และไม่เป็นไปเพื่อการใช้ทางการค้าหรือการขายต่อ และข้อจำกัดทางจำนวนอาจถูกใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว
 
7. ราคาและการจ่ายเงิน
ราคาของสินค้า การส่งสินค้า และค่าบริการอื่นๆที่แสดงนั้นอยู่ในสกุลเงินบาท (“THB”)
ราคาของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อนั้นเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ในเวลาที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อ และจะได้รับการยืนยันทางอีเมล์
ทุกการชำระเงินต้องได้รับในจำนวนเต็มก่อนการส่งสินค้า หากการชำระเงินของท่านไม่ได้ถูกรับหรือปฏิเสธโดยทางเราหรือธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน เราไม่สามารถจะจองสินค้านั้นจากการสั่งซื้อของท่านได้
 
8. การส่งเสริมการขายและการลดราคา
ข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายทางออนไลน์อาจถูกใช้ที่เว็บไซต์นี้ และจะไม่สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าปลีกที่อื่น ท่านอาจได้รับข้อเสนอและการส่งเสริมการขายทางออนไลน์ซึ่งรวมถึงรหัสโปรโมชั่น หรือ รหัสคูปองเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจสอบว่ารหัสนั้นสามารถใช้งานได้ และท่านใช้รหัสนั้นในเวลาที่ท่านทำการสั่งสินค้าทางออนไลน์ เราไม่สามารถรับรหัสนั้นซ้ำหลังจากที่ท่านได้สั่งสินค้าไปแล้ว
เงื่อนไขและข้อกำหนดจะถูกใช้กับการใช้งานข้อเสนอและการส่งเสริมการขาย กรุณาอ่านสิ่งเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านสามารถได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมจากข้อเสนอนี้ รหัสใดที่ไม่สามารถส่งผ่านได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นได้นอกจากระบุไว้โดยตรง หากรหัสของท่านหายหรือถูกขโมยรหัสนั้นจะไม่ได้รับการออกใหม่
เปอร์เซ็นต์การลดราคาหรือการลดราคาใดๆที่กล่าวถึงนั้น นำมาใช้กับราคาสินค้าขายปลีกที่แนะนำ(RRP)ของประเทศไทย
 
9. การจัดหาและการส่งมอบสินค้า
ภายใต้ข้อตกลงนี้ เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่แสดงจากการยืนยันสั่งซื้อของท่าน เราจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อส่งของภายในเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันว่าการส่งของจะตรงตามเวลา
เวลาที่แน่นอนของการส่งของจะขึ้นอยู่กับกำหนดการส่งของของบริษัทการขนส่งภายนอก (“3PL”) ที่ติดต่อโดย ทูมี่ ประเทศไทย ซึ่งอาจถูกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ที่อยู่ที่มีการสื่อสารผิดพลาดนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ และอาจจะนำไปสู่ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้
เราส่งสินค้าของเราโดยใช้บริการการขนส่งภายนอก(บริษัทที่มอบหมาย) (3PL) ทางเราต้องการคนที่จะลงลายมือชื่อในการส่งของนั้น ท่านยอมรับว่าการส่งของนั้นอาจถูกลงลายมือชื่อโดยคนที่ไม่ใช้ตัวผู้ใช้เอง โดยบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่อยู่ในที่อยู่ที่ทำการส่งของและเป็นผู้มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 
10. บรรจุภัณฑ์และฉลาก
เราพยายามที่จะบรรยายสินค้าที่มีอยู่เพื่อการสั่งซื้อด้วยรูปภาพที่ถูกต้องของสินค้านั้น อย่างไรก็ตามสินค้าตอนที่ส่งไปจริงนั้นอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จากรูปลักษณ์ในภาพและภาพถ่ายในเว็บไซต์
สินค้าทุกชิ้นถูกบรรจุในสภาวะที่ดีด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ความต้องการเจาะจงของผู้ซื้อจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
11. สินค้าหมด
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งท่านเมื่อสินค้าที่ท่านสั่งซื้อนั้นหมดลงเนื่องจากเหตุผลที่เหนือการควบคุมของเรา ท่านจะได้รับ การคืนเงินในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถกระทำการตามการสั่งซื้อของท่านได้
 
12. สินค้าชำรุด
โดยที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกำหนดมาตรฐานการรับประกันและการคุ้มครองผู้บริโภคที่แน่นอน เมื่อมีการซื้อสินค้า สิทธิผู้บริโภคของท่านจะได้รับการเคารพ
การรับประกันสินค้า กรุณาอ้างถึงหัวข้อ ข้อมูลสินค้าและการรับประกัน
 
13. ขั้นตอนของการคืนสินค้าและการคืนเงิน
การคืนสินค้าสามารถทำได้ภายใน 7 วันเท่านั้นจากวันที่ได้รับสินค้าด้วยตัวของท่านถ้าสินค้าได้ถูกซื้อจากทางเว็บไซต์ สำหรับการคืนสินค้าจากร้านขายปลีกอื่น กรุณาติดต่อ cs.tumith@tumi.com
เมื่อต้องการที่จะคืนสินค้า ผู้ใช้ต้องเขียนใบคืนสินค้าและส่งไปที่หน่วยบริการลูกค้า หากมีความต้องการ เราจะออกใบอนุญาตการคืนสินค้าและข้อปฏิบัติในการคืนสินค้าของท่าน โดยที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการคืนสินค้าหากการคืนสินค้าเกิดจากการเปลี่ยนใจ และสินค้าต้องถูกคืนให้กับเราในสภาพดั้งเดิม (รวมถึงป้ายสินค้า ข้อปฏิบัติการใช้งาน ใบรับประกัน และป้ายต่างๆ) เพื่อที่จะได้รับการคืนเงิน ถ้าสินค้ามาพร้อมกับ ของแถม, ของโบนัส, ห่อต่างๆ, ชุดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ต้องถูกคืนด้วยพร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืน
เมื่อสินค้าได้ถูกคืนแล้ว เราจะตรวจสอบสินค้าของท่านและตรวจสอบตำหนิที่มีการอ้างถึง เมื่อเราเห็นว่าเหมาะสมเราจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของท่าน หากเราไม่เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเห็นว่าสินค้าได้ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือตำหนิ/ความเสียหายไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันทางการค้า) เราจะปฏิเสธการเรียกร้องของท่านและคืนสินค้านั้นให้กับท่าน ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพื่อที่จะรับสินค้าคืนที่เราตีคืนหลังจากการตรวจสอบ และเราจะส่งข้อปฏิบัติของการชำระค่าใช้จ่ายนี้
การคืนเงินจะมีการออกให้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้า เรามุ่งหมายที่จะทำการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้าภายใน (30) วัน จากวันที่เราได้รับสินค้าเดิม อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้อาจใช้เวลายาวนานขึ้น โดยขึ้นกับสินค้าของท่านและหมายเลขของการคืนสินค้าในระบบของเรา
 
14. สื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหา
ท่านเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้แก่ คอมเม้นท์ ข้อความ ตัวหนังสือ ไฟล์ ภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง และสิ่งอื่นๆที่ถูกโพสต์ไว้ ผ่านทางหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ บล็อก เว็บบอร์ด หรือแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายกันอื่น ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้แก่สาธารณะ (“สื่อสังคมออนไลน์”) อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ที่จัดทำเนื้อหาเหล่านั้นเท่านั้น
ท่านเข้าใจว่าเราไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากเนื้อหานั้นถูกจัดทำโดยทางเรา
ดังนั้นโดยการใช้งานเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ท่านอาจได้รับเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลนอกที่ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือหาไม่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ท่านใช้งานเว็บไซต์นั้นด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง และโดยขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมาย เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบในเรื่องนี้
ในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ ท่านยอมรับว่าท่านมีความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่ส่งไป โพสต์ หรือ ทำให้เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์โดยบัญชีของท่านและท่านต้องไม่โพสต์ (หรือยินยอม) เนื้อหานั้นผ่านทางบัญชีของท่าน ซึ่ง:
ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะโพสต์;
เป็นการหมิ่นประมาทหรือเหยียดการกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการอื่น ๆ
เป็นการแนะนำไปในทางที่ผิด หรือหลอกลวง;
เป็นการล่วงเกินหรือแบ่งแยกต่อกลุ่มคนใดที่เป็นกลุ่มที่ถูกกำหนดโดยอ้างถึง สีผิว เชื้อชาติ เพศ ความหลากหลายทางเพศ ที่กำเนิด ชาติ หรือ ต้นกำเนิดของจริยธรรมและชาติ;
ประณามความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมือง;
มีเนื้อหาของศาสนาหรือการเมือง
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม อนาจาร หยาบคาย มีภาพโป๊ หรือ ก้าวร้าว;
ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือ ทรัพย์สิทธิทางปัญญา ของบุคคลอื่น;
มีการโฆษณาหรือสิ่งที่ส่งเสริมการขาย ที่ไม่ได้เรียกร้องหรือไม่ได้รับอนุญาต;
มีหรือมีลิงค์ไปยังไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์ หรือซอฟท์แวร์ที่มีลักษณะคล้ายกัน; หรือ
แกล้งทำเป็นบุคคลใดหรือให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลใด
เราขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจของเราเท่านั้น ในการคัดกรอง ปฏิเสธหรือลบ เนื้อหาจากเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ให้เหตุผลใดๆ
ท่านเข้าใจกับยินยอมให้ที่เราอาจเก็บเซิฟเวอร์และข้อมูลสำรองของเนื้อหาที่ท่านส่งมา แม้ว่าท่านได้เปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือลบ เนื้อหาของท่านจากการแสดงทางสาธารณะ
 
15. กรรมสิทธิ์
เว้นแต่มีการแจ้งไว้อีกอย่างหนึ่ง เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดถูกคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการเป็นเจ้าของทรัพย์ (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้แค่ ทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมาย รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้ของสิ่งดังกล่าวของประเทศไทย และเนื้อหาและทรัพย์สิทธิทางปัญญาทั้งหมด ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ ทูมี่ ประเทศไทย หรือสิ่งที่รวมถึงการอนุญาตของเจ้าของที่ถูกต้อง และได้รับการปกป้องตามที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด
การโพสต์เนื้อหาใดในเว็บไซต์นี้ไม่เป็นไปเพื่อการละเว้นของสิทธิใดๆสำหรับเนื้อหานั้น ท่านไม่สามารถได้มาซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของของเนื้อหาใดที่ถูกชมผ่านทางเว็บไซต์นี้ ยกเว้นหากมีการกำหนดไว้เนื้อหาเหล่านี้ไม่อาจนำไปใช้ คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวโหลด เปลี่ยนแปลง แสดง โพสต์ สื่อสาร หรือส่งต่อในทุกรูปแบบหรือโดยทุกวิธี รวมถึงแต่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงจากเรา
การอนุญาตนั้นโดยนัยนี้ถูกอนุญาตถึงขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการใช้งานตามกฎหมายใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของมันเพื่อการแสดง ดาวโหลด เก็บ และพิมพ์ในรูปแบบสำเนาถาวร ของส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนพื้นฐานแบบชั่วคราวและสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าท่านไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้นและท่านรักษาลิขสิทธิ์และข้อประกาศอื่นใดหรือทั้งหมด ที่มีอยู่ในเนื้อหานั้น
 
16. ทรัพย์สินทางปัญญา
ทุกเนื้อหา กราฟฟิก โปรแกรมต่อประสาน ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ งานศิลปะ และการเขียนโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้ที่ การออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การทำงานร่วมกัน การแสดงออก และการจัดวาง ของเนื้อหาดังกล่าวที่มีหรือถูกใช้ในเว็บไซต์ นั้นไม่ได้ถูกเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือมีใบอนุญาตโดยเรา หรือมิฉะนั้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และสิทธิทรัพยสิทธิทางปัญญาอื่น เราขอสงวนทุกสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงแต่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่ ลิขสิทธิ์ในเนื้อหา และ/หรือ บริการที่มีให้หรือได้รับอำนาจจากเรา ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ให้สิทธิ์แก่ท่านเพื่อใช้สิ่งใดของเราเกี่ยวกับ เนื้อหาทางการตลาด ชื่อทางธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ภาพ ชื่อโดเมน หรือท่านลักษณะของยี่ห้อที่เป็นสิ่งเฉพาะ
ตราสัญลักษณ์ทูมี่ ยี่ห้อและ/หรือชื่อสินค้า พาดหัวหน้าทั้งหมด กราฟฟิกที่ทำขึ้นทั้งหมด ไอคอนทั้งหมด เครื่องหมายการค้าทั้งหมด เครื่องหมายทางการบริการ เครื่องหมายการค้า (ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน) และ/หรือศิลปะทางการค้าของ ทูมี่ (เครื่องหมาย) เครื่องหมายการค้า ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการบริการ และ/หรือ ศิลปะทางการค้าที่กล่าวถึง แสดงไว้ อ้างถึง หรือมิฉะนั้นที่แสดงไว้ในเว็บไซต์เป็นสมบัติของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่ได้รับอำนาจให้แสดงหรือใช้เครื่องหมายทางการค้า ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการบริการ และ/หรือ ศิลปะทางการค้าที่มีเจ้าของอื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของนั้น การใช้หรือการใช้ที่ผิดของเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการบริการ และ/หรือ ศิลปะทางการค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่กล่าวมานี้ ยกเว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตไว้ในกรณีนี้ นั้นถูกห้ามอย่างชัดเจน ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นที่ถูกใช้ในเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามที่ถูกใช้โดย ทูมี่ ประเทศไทย ด้วยการอนุญาตและรักษาไว้ซึ่งสมบัติทางปัญญาของบุคคลที่สาม
ท่านไม่สามารถ:
1. เปลี่ยนแปลงหรือคัดลอกแผนผังหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์นี้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด หรือการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่ในเว็บไซต์; และ/หรือ
2. การแปลโปรแกรมกลับหรือการแยก การทำวิศกรรมย้อนรอย หรือไม่เช่นนั้นพยายามที่จะค้นหาหรือเข้าถึงการเขียนโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
หากท่านติดต่อโดยการเขียนหรือสื่อสารกับเรา ท่านได้ให้อนุญาตอย่างอัตโนมัติแก่เราอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต่อเนื่อง ไม่เป็นการเฉพาะแก่ใคร ปราศจากการผูกพัน เป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วโลก เพื่อการ ใช้ คัดลอก แสดง และเผยแพร่เนื้อหาของการติดต่อทางการเขียนหรือการสื่อสาร และเพื่อเตรียมงานที่พัฒนามาจากเนื้อหาหรือรวบรวมเนื้อหานั้นเป็นงานชิ้นอื่นเพื่อที่จะนำเสนอและส่งเสริมเนื้อหานั้น สิ่งนี้อาจรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้ได้แก่ การแสดงหนังสือรับรองในเว็บไซต์ของเราและการพัฒนาความคิดและการเสนอแนะของท่านสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการปรับปรุงที่เราจัดหาให้
 
17. ไม่มีการรับประกัน
เราไม่ทำการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหานี้ ซึ่งถูกจัดไว้เพื่อการใช้ “อย่างที่เป็น” บนพื้นฐานของสิ่ง “ที่มี” เราปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกัน การแสดงออกหรือการอ้างถึง รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดการรับประกันที่อ้างถึงชื่อ การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถทางการตลาด ท่านภาพและความพร้อมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันว่า เว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์หรืออีเมล์ที่ส่งจากเราจะปราศจากสิ่งที่ไม่ปลอดภัย (รวมถึงไวรัส) และเราไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรับประกันว่าข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใดที่มีลิงค์ไปถึงนั้น ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เราไม่ทำการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรับประกันต่อความเป็นไปได้ของการ ตัดออก การสื่อสารผิด หรือล้มเหลวในการจัดเก็บการสื่อสาร การตั้งค่าส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ท่านยอมรับว่าหุ้นส่วน เจ้าของ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง และตัวแทนอื่นๆ ของเราจะได้รับประโยชน์จากข้อความนี้
ข้อมูลและสิ่งอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับจุดประสงค์เพื่อข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่เป็นไปเพื่อคำแนะนำอย่างมืออาชีพ สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของท่านที่จะประเมิน(หรือหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพ) ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล คำแถลงการณ์ ความคิดเห็น และสิ่งอื่นทุกอย่าง ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ที่ซึ่งมีลิงค์ไปถึง
สิทธิทางกฎหมายของท่านในฐานะลูกค้า หากมี จะไม่ได้รับผลจากเงื่อนไขนี้ และเราไม่ต้องการที่จะแยกหรือจำกัดความรับผิดชอบเพื่อการนำเสนอผิดที่ฉ้อฉล
 
18. การจำกัดความรับผิดชอบ
โดยขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เราในฐานะตัวแทนของพนักงาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตสินค้า ผู้รับเหมา ไม่รวมและไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากสภาพและสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดรวมถึงสิ่งที่เป็น ทางตรงทางอ้อม พิเศษ การลงโทษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น การสูญเสียจากการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากไวรัส การสูญเสียของรายได้หรือกำไร การสูญเสียจากความสียหายของทรัพย์สิน ข้อเรียกร้องจากบุคคลที่สาม หรือความสูญเสียอื่นทุกประเภทหรือทุกลักษณะ แม้ว่าเราได้รับการแนะนำจากความเป็นไปได้ของความเสียหายและความสูญเสียดังกล่าว ที่เกิดมาจากหรือที่สัมพันธ์กับการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่มีลิงค์ไปถึง ท่านยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการจัดทำขั้นตอนนั้นเพื่อการสำรองข้อมูลและการตรวจสอบไวรัสที่ท่านพิจารณาแล้วว่าจำเป็น ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนี้ถูกใช้ไม่ว่าความรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นอยู่บนพื้นฐานของสัญญา ความละเลย การละเมิดสิทธิ์ ความรับผิดชอบที่เข้มงวด หรือบนพื้นฐานอื่นใด
ข้อตกลงนี้ให้สิทธิทางกฎหมายอย่างเจาะจงแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ ขอบเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการตัดออกของการรับประกันที่อ้างถึง หรือข้อจำกัดบางอย่าง หรือการตัดความรับผิดชอบ ดังนั้นการจำกัดและการตัดออกที่มีในข้อตกลงนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับท่าน ขอบเขตอำนาจศาลอื่นยินยอมการจำกัดและการตัดออกในบางกรณี ในกรณีดังกล่าวการจำกัดและการตัดออกที่แจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ จะสามารถใช้ได้กับขอบเขตสูงสุดที่ได้รับการอนุญาตโดยกฎหมายนั้นๆ
 
19. หน้าที่ทางกฎหมายของท่าน
ท่านมีความรับผิดชอบในการจัดหาและดูแลรักษาต่อทุกๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือสื่อสารและบัญชีการเข้าใช้งานอินเตอร์เนท ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้
ในการพิจารณาการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็น ความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ เกี่ยวกับตัวท่าน
บัญชีของท่านรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เป็นสิ่งส่วนบุคคลของท่านและไม่อาจถูกใช้โดยบุคคลอื่น ท่านมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และมีความรับผิดชอบเต็มรูปแบบต่อกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน หรือโดยบุคคลอื่นที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไม่ว่าจะได้รับอนุญาตโดยท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะแจ้งเราทันทีถึงการฝ่าฝืนที่ชัดเจนต่อความปลอดภัยเช่นการสูญเสีย การขโมย หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (ติดต่อ ทูมี่ ประเทศไทย ที่ cs.tumith@tumi.com) และจนกระทั่งเราได้รับการแจ้งแล้วท่านยังคงมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่ได้รับการอนุญาตใดจากบัญชีของท่าน
ท่านยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์ในทางที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดหรือทั้งหมด ท่านยินยอมที่จะไม่อัพโหลดหรือส่งข้อมูลที่เป็น ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือสิ่งอื่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อรบกวนหรือก่อความยุ่งเหยิงต่อขั้นตอนการทำงานปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาตใด หรือการรบกวนต่อความสามรถในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ถูกห้ามอย่างเด็ดขาด ทูมี่ ประเทศไทย ขอสงวนทุกสิทธิ์และทุกการแก้ไขที่เป็นไปได้
ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชย ไม่ถือความ และไม่ทำการอันเป็นภัยต่อเรา รวมถึงออฟฟิศ ผู้อำนวยการ ตัวแทนขาย ตัวแทน พนักงาน จากข้อเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความต้องการ รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนฐานของการจ่ายค่าชดเชย ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้ของท่าน หรือการเข้าถึงหรือการใช้งานของเว็บไซต์นี้(รวมถึงข้อมูล เนื้อหา สินค้า หรือบริการ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์นี้)
 
20. ทั่วไป
เราจะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าใดที่ในการปฏิบัติการตามข้อบังคับทางกฎหมายภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าถูกทำให้เกิดขึ้นโดยภาวะที่เหนือการควบคุมที่มีเหตุผลของเรา
ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ ถูกควบคุมโดย และถูกตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยปราศจากความเกี่ยวข้องในความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา สินค้า และ/หรือ บริการในเว็บไซต์นี้ อาจถูกห้ามโดยกฎหมายในบางประเทศหรือขอบอำนาจศาลและกฎหมาย ท่านมีความรับผิดชอบที่จะทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้
ท่านโดยนัยนี้ยอมรับและละทิ้งข้อโต้แย้งทั้งหมดที่มีต่อขอบเขตของศาลและกฎหมายของประเทศไทยและสถานที่อยู่นั้นเพื่อแก้ข้อโต้แย้งใดหรือการเรียกร้องของสภาพใดก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามเรารักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ในการใช้การพิจารณาคดีทางกฎหมายในขอบเขตของศาลและกฎหมาย ที่ซึ่งเราเชื่อว่าการละเมิดสิทธิ์ของข้อตกลงนี้ได้เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นขึ้น
ความล้มเหลวของเราในการที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ จะไม่ถูกคิดว่าเป็นการละทิ้งสิทธิ์ข้อกำหนดและสิทธิ์นั้นในการบังคับใช้ข้อกำหนดนั้น และการละทิ้งสิทธิ์ของเราจากสิทธิ์ใดภายใต้ข้อตกลงนี้ในโอกาสใดๆจะไม่เป็นการทำให้เกิดการละทิ้งสิทธิ์นั้นหรือสิทธิ์อื่นในโอกาสอื่นๆ ในสถานการณ์ที่ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ถูกตัดสินใจให้เป็นโมฆะ การเป็นโมฆะนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ และทุกฝ่ายจะทดแทนข้อกำหนดที่เป็นโมฆะด้วยข้อกำหนดหนึ่งซึ่งเหมาะสมมากที่สุดต่อความตั้งใจและผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้อกำหนดที่เป็นโมฆะ ข้อตกลงนี้จะถูกใช้แทนที่และถึงกระนั้นก็ตามคำบรรยายที่เฉพาะเจาะจงใดๆหรือข้อแถลงความที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเฉพาะเจาะจงใดๆหรือข้อมูลที่ถูกแลกเปลี่ยน
หากเราไม่ปฏิบัติหรือบังคับใช้ สิทธิหรือข้อกำหนดต่างๆภายใต้ข้อตกลงนี้ สิ่งนี้จะไม่เป็นการทำให้เกิดการละทิ้งของสิทธิและข้อกำหนดนั้น การละทิ้งของข้อกำหนดใดภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีผลหากได้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรและถูกลงลายมือชื่อโดยเรา
ข้อตกลงนี้ถูกทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของท่านและ ทูมี่ ประเทศไทย เท่านั้น ไม่มีใครนอกเหนือจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆเพื่อการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ สัญญา(สิทธิของบุคคลที่สาม)หรืออย่างอื่น
เราขอสงวนสิทธิ์ในทุกเวลาและบางครั้งคราวเพื่อปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือ ยกเลิก เว็บไซต์นี้ อย่างถาวรหรือชั่วคราว(หรือบางส่วน) และ/หรือ ข้อมูลเนื้อหา สินค้า และ/หรือ บริการ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์นี้ (หรือในส่วนใดที่มี) โดยการแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือน ท่านยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรังปรุง แก้ไข ระงับ หรือ ยกเลิก เว็บไซต์นี้
ข้อตกลงนี้(รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมกันอย่างชัดเจนในที่นี้) ประกอบด้วยความเข้าใจระหว่างท่านและทางเราต่อสิ่งที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และไม่มีการรับรอง ข้อความแถลง สิ่งจูงใจที่เป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้จะผูกมัดฝ่ายใดต่อข้อตกลงนี้
 
21. ถาม คำร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือช่องทางการติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้า
หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือสิ่งอื่น หรือหากท่านมีปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของ เรา กรุณาอีเมล์ไปที่ ทูมี่ ประเทศไทย (cs.tumith@tumi.com)
ท่านอาจติดต่อเราได้ที่นี่ด้วย:
บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37
ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าสัมพันธ์
02-761-9936
จันทร์-ศุกร์ 9.00 น. - 17.00 น.
อีเมล์ cs.tumith@tumi.com
 
22. การใช้งานข้อมูลหรือคำแนะนำโดยท่านที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ในกรณีที่ท่านให้หรือโพสต์ เนื้อหา ข้อมูล คำแนะนำหรือข้อคิดเห็น แก่เราผ่านทางเว็บไซด์เกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ ที่เป็นช่องทางที่ ทูมี่ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหรือการทำงานของเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหา ข้อมูล คำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นนั้นด้วยดุลยพินิจโดยปราศจากค่าตอบแทนหรือเครดิตแก่ท่าน ท่านโดยนัยนี้ให้การอนุญาตแก่เราอย่าง ไม่เป็นการเจาะจง อย่างต่อเนื่อง ทั่วโลก ที่ไม่มีความผูกพัน ในการใช้ประโยชน์และแสดงข้อมูลและเนื้อหานั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลซึ่งสามารถบ่งชี้ตัวตนของท่าน(เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) จะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์
 
23. การใช้งานคำแนะนำของท่านที่มีต่อ ทูมี่ ประเทศไทย ที่เกี่ยวกับสินค้าใหม่ ท่านลักษณะ หรือกระบวนการทำงาน
การให้ข้อมูลนั้นจะไม่เป็นไปในทางใดก็ตามที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือทำให้ทางเราอยู่ในสถานะที่ได้รับความเชื่อถือ และเราจะไม่ถูกจำกัดและกระทำการสัญญาที่จะดำเนินการหรือดูแลรักษาให้เป็นความลับสำหรับการให้ข้อมูลนั้น
เรามีสิทธิ์ที่จะเก็บเนื้อหาต่างๆที่ส่งให้เรา และทำการคัดลอกและเก็บรักษาไว้เหมือนเดิม
ไม่มีข้อผูกมัดที่ถูกคาดไว้โดยเราหรือที่แสดงนัยโดยผู้รับหรือผู้ตรวจสอบการส่งข้อมูลนั้น จนกระทั่งข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการโดยได้รับการลงลายมือชื่อโดยเราและท่าน และข้อผูกมัดจะถูกแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 
24. ข้อมูลความเป็นส่วนตัวและส่วนบุคคล
ถ้าท่านให้ PII แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะควบคุมการที่เราจะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยการยินยอมต่อข้อตกลงนี้ท่านตกลงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ก่อนการใช้งานเว็บไซต์กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

USER AGREEMENT

ยินดีต้อนรับ

เรารู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย (www.tumi.co.th) ที่เป็นร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ ทูมี่ ประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถค้นหา เลือก และสั่งผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้โฆษณาในเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย นี้ถูกทำขึ้นโดย บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

การเข้าถึงและใช้งานของเว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย นี้อยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. ข้อตกลงของผู้ใช้งาน

โดยการใช้งาน เว็บไซต์ ทูมี่ ประเทศไทย (และเว็ปไซต์แอพพลิเคชั่นและโทรศัพท์มือถือ) และเพจสื่อสังคมออนไลน์(โดยรวมคือ “เว็บไซต์”) ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ (“ข้อตกลง”) คำแถลงการณ์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล(อ้างถึงในข้อตกลงนี้คือ “เรา” หรือ “ของเรา”) เราอาจเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการโพสต์ในเว็บไซต์ โดยการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปท่านยินยอมอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้น

การเข้าใช้เว็บไซต์และเนื้อหาที่มีอยู่นี้ (สำหรับจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้จะเกี่ยวกับซอฟท์แวร์และการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานของเว็บไซต์นี้ และทุกข้อความ รูปถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ กราฟิก การบันทึกเสียง วีดีโอ และคลิปเสียง-วีดีโอ และสิ่งอื่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา” หรือ “องค์ประกอบ”) อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและข้อตกลงนี้ โดยการเข้าถึง ค้นหาข้อมูล และซื้อของที่เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกรุณาออกจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยทางเราเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งแก่ท่านโดยตรง ข้อตกลงฉบับล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ และท่านควรตรวจสอบข้อตกลงล่าสุดเสมอก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีความเข้าที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับข้อตกลงล่าสุดซึ่งท่านได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์นี้

การเข้าเว็บไซต์นี้ (หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้) และการใช้ข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (หรือบางส่วนของเว็บไชต์นี้) ไม่มีเจตนาและถูกห้ามการเข้าถึงหรือใช้งานที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหมดโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. การลงทะเบียนและสิ่งจำเป็นของผู้ใช้

ท่านต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้หรือแขก (“ผู้ใช้”) เพื่อที่จะสั่งของและเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วน ท่านจะให้ข้อมูลที่แสดงตัวตนของท่านแก่เรารวมถึง ชื่อนามสกุล ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรสที่ใช้งานได้ และเบอร์โทรศัพท์ (“PII”) ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โดยการใช้เว็บไซต์นี้และการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และถ้าท่านเลือกที่จะรับอีเมล์เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆจากเรา ท่านได้ให้อนุญาตแก่เราที่จะสื่อสารข้อมูลทางการตลาดโดยตรงไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งท่านนั้นสามารถยกเลิกได้ทุกเวลา ท่านยอมรับที่จะรับการสื่อสารบางอย่างที่เกี่ยวกับการใช้งานบางด้านของการทำงานของการบริการของเรา เช่น การรับการเตือนว่าของได้อยู่ในรถเข็นหากท่านออกไปจากหน้าเว็บไซต์ระหว่างการทำธุรกรรม

ในการลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการสั่งของจากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี มีที่อยู่ทางธุรกิจ/อาศัยที่ประเทศไทยในปัจจุบัน และมีความสามารถที่จะทำข้อตกลงที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายกับเรา

3. การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้

ท่านต้องใช้เว็บไซต์นี้ผ่านทางโปรแกรมที่จัดให้โดยเราและเป็นไปตามข้อตกลงนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านต้องไม่ (หรือพยายามที่จะ) :

ก้าวก่าย(หรือพยายามที่จะก้าวก่าย) หรือขัดขวาง (หรือพยายามที่จะขัดขวาง) เว็บไซต์ของเราหรือเ ซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา;

ใช้ (หรือพยายามที่จะใช้) ดาต้าไมนิง โรบอท การสเครปปิงจากหน้าจอ หรือการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึง กัน และเครื่องมือการสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา;

ก้าวก่าย (หรือพยายามที่จะก้าวก่าย) กับการทำงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำงานอื่นของ เว็บไซต์ของเรา; หรือ

ใช้ คัดลอก หรือกระจาย (หรือพยายามที่จะใช้ คัดลอก หรือกระจาย) เนื้อหาโดยไม่ต้องมีการอนุญาตจาก เรา

4. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

เราใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อรักษาข้อมูลในเว็บไซต์ให้ได้รับการอัพเดท อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันการไม่มีความผิดพลาดของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลและเนื้อหาอื่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีความผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องหรือที่เกี่ยวกับการพิมพ์ น้ำหนัก มิติ และปริมาณของผลิตภัณฑ์เป็นการประมาณเท่านั้น เราได้พยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องและได้จัดแสดงอย่างถูกต้องมากที่สุดถึงสีของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันว่าหน้าจอของท่านจะสามารถแสดงสีของผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำเมื่อได้รับการส่งของ

การเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งไปที่ท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในทุกเวลาด้วยอิสระในการตัดสินใจ เราไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆในเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือองค์ประกอบใดๆที่มีอยู่จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวจะถูกแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีนั้นจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอันตรายอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานของเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาและข้อผิดพลาดที่มีอยู่ภายในโดยไม่มีข้อจำกัด

ขณะที่เราพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งของบนรายการเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถถือขึ้นไปบนเครื่องบิน/กระเป๋าถือ นั้นตรงตามข้อจำกัดของทางสายการบิน เราไม่สามารถรับผิดชอบหากสายการบินเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเช็คอินหรือถ้าสายการบินหรือสนามบินเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดต่างๆ

ท่านยินยอมที่จะทำการสอบถามด้วยตัวท่านเองเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้และประเมินความเหมาะสมของสินค้า ก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อสินค้า

ทุกการอ้างอิงของข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบนเว็บไซต์นี้ ถูกใช้กับข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีในประเทศนั้นหรือในขอบเขตอำนาจทางกฎหมายที่ถูกกำหนดต่อข้อมูลนั้นเท่านั้น นอกจากจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อเสนอสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในขอบเขตกฎหมายใด

5. ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ดำเนินการโดยทางเรา เราไม่มีการสนับสนุนหรือเป็นตัวแทนต่อความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ลิงค์เหล่านี้ถูกจัดหาไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นและท่านยินยอมที่ว่า:

เราไม่ทำการเป็นตัวแทนหรือรับประกันหรือมีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆต่อเว็บไซต์เหล่านั้น;

ลิงค์เหล่านี้ไม่เป็นการชี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ว่าเราสนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น; และ

ท่านเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นโดยความเสี่ยของท่านโดยลำพัง

6. การสั่งของ

ท่านมีความรับผิดชอบต่อทุกการสั่งของในบัญชีของท่านรวมถึงข้อผิดพลาดในการสั่งของจากท่าน

การส่งเสริมการขายของสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ไม่เป็นไปเพื่อการเสนอการขาย แต่เป็นเพื่อการเชื้อเชิญให้พิจารณาเท่านั้น

คำสั่งซื้อที่ถูกสั่งโดยท่านนั้นเป็นการสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้ในราคาที่กำหนด (รวมถึงการส่งของและค่าบริการอื่น)

ผลิตภัณฑ์ที่วางในรถเข็นเป็นเพียงการจองไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดโดยทางเราเท่านั้น การสั่งของจะถูกยืนยันเมื่อการจ่ายเงินได้รับแล้วอย่างครบถ้วน

เราอาจปฏิเสธการสั่งของของท่านรวมถึงในสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าอาจมีการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือที่เราไม่สามารถส่งของได้ หรือถ้ามีความผิดพลาดในราคาหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรยายไว้ในเว็บไซต์

ท่านต้องตรวจสอบการสั่งของของท่านอย่างรอบคอบก่อนการสั่งซื้อ เมื่อการสั่งซื้อได้รับการยืนยันท่านจะไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง หากท่านมีปัญหาใดๆกับการสั่งของของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ในสถานการณ์ที่เรายกเลิกหรือไม่สามารถทำตามการสั่งซื้อของท่านได้ เราจะทำการคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับ

ท่านรับรู้กับยินยอมให้ทุกการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวกับสินค้าเป็นไปเพื่อการใช้งานส่วนตัวและในครัวเรือนเท่านั้น และไม่เป็นไปเพื่อการใช้ทางการค้าหรือการขายต่อ และข้อจำกัดทางจำนวนอาจถูกใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว

7. ราคาและการจ่ายเงิน

ราคาของสินค้า การส่งสินค้า และค่าบริการอื่นๆที่แสดงนั้นอยู่ในสกุลเงินบาท (“THB”)

ราคาของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อนั้นเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ในเวลาที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อ และจะได้รับการยืนยันทางอีเมล์

ทุกการชำระเงินต้องได้รับในจำนวนเต็มก่อนการส่งสินค้า หากการชำระเงินของท่านไม่ได้ถูกรับหรือปฏิเสธโดยทางเราหรือธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน เราไม่สามารถจะจองสินค้านั้นจากการสั่งซื้อของท่านได้

8. การส่งเสริมการขายและการลดราคา

ข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายทางออนไลน์อาจถูกใช้ที่เว็บไซต์นี้ และจะไม่สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าปลีกที่อื่น ท่านอาจได้รับข้อเสนอและการส่งเสริมการขายทางออนไลน์ซึ่งรวมถึงรหัสโปรโมชั่น หรือ รหัสคูปองเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจสอบว่ารหัสนั้นสามารถใช้งานได้ และท่านใช้รหัสนั้นในเวลาที่ท่านทำการสั่งสินค้าทางออนไลน์ เราไม่สามารถรับรหัสนั้นซ้ำหลังจากที่ท่านได้สั่งสินค้าไปแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดจะถูกใช้กับการใช้งานข้อเสนอและการส่งเสริมการขาย กรุณาอ่านสิ่งเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านสามารถได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมจากข้อเสนอนี้ รหัสใดที่ไม่สามารถส่งผ่านได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นได้นอกจากระบุไว้โดยตรง หากรหัสของท่านหายหรือถูกขโมยรหัสนั้นจะไม่ได้รับการออกใหม่

เปอร์เซ็นต์การลดราคาหรือการลดราคาใดๆที่กล่าวถึงนั้น นำมาใช้กับราคาสินค้าขายปลีกที่แนะนำ(RRP)ของประเทศไทย

9. การจัดหาและการส่งมอบสินค้า

ภายใต้ข้อตกลงนี้ เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่แสดงจากการยืนยันสั่งซื้อของท่าน เราจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อส่งของภายในเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันว่าการส่งของจะตรงตามเวลา

เวลาที่แน่นอนของการส่งของจะขึ้นอยู่กับกำหนดการส่งของของบริษัทการขนส่งภายนอก (“3PL”) ที่ติดต่อโดย ทูมี่ ประเทศไทย ซึ่งอาจถูกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ที่อยู่ที่มีการสื่อสารผิดพลาดนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ และอาจจะนำไปสู่ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้

เราส่งสินค้าของเราโดยใช้บริการการขนส่งภายนอก(บริษัทที่มอบหมาย) (3PL) ทางเราต้องการคนที่จะลงลายมือชื่อในการส่งของนั้น ท่านยอมรับว่าการส่งของนั้นอาจถูกลงลายมือชื่อโดยคนที่ไม่ใช้ตัวผู้ใช้เอง โดยบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่อยู่ในที่อยู่ที่ทำการส่งของและเป็นผู้มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

10. บรรจุภัณฑ์และฉลาก

เราพยายามที่จะบรรยายสินค้าที่มีอยู่เพื่อการสั่งซื้อด้วยรูปภาพที่ถูกต้องของสินค้านั้น อย่างไรก็ตามสินค้าตอนที่ส่งไปจริงนั้นอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จากรูปลักษณ์ในภาพและภาพถ่ายในเว็บไซต์

สินค้าทุกชิ้นถูกบรรจุในสภาวะที่ดีด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ความต้องการเจาะจงของผู้ซื้อจะไม่ได้รับการพิจารณา

11. สินค้าหมด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งท่านเมื่อสินค้าที่ท่านสั่งซื้อนั้นหมดลงเนื่องจากเหตุผลที่เหนือการควบคุมของเรา ท่านจะได้รับ การคืนเงินในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถกระทำการตามการสั่งซื้อของท่านได้

12. สินค้าชำรุด

โดยที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกำหนดมาตรฐานการรับประกันและการคุ้มครองผู้บริโภคที่แน่นอน เมื่อมีการซื้อสินค้า สิทธิผู้บริโภคของท่านจะได้รับการเคารพ

การรับประกันสินค้า กรุณาอ้างถึงหัวข้อ ข้อมูลสินค้าและการรับประกัน

13. ขั้นตอนของการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้าสามารถทำได้ภายใน 7 วันเท่านั้นจากวันที่ได้รับสินค้าด้วยตัวของท่านถ้าสินค้าได้ถูกซื้อจากทางเว็บไซต์ สำหรับการคืนสินค้าจากร้านขายปลีกอื่น กรุณาติดต่อ cs.tumith@tumi.com

เมื่อต้องการที่จะคืนสินค้า ผู้ใช้ต้องเขียนใบคืนสินค้าและส่งไปที่หน่วยบริการลูกค้า หากมีความต้องการ เราจะออกใบอนุญาตการคืนสินค้าและข้อปฏิบัติในการคืนสินค้าของท่าน โดยที่ท่านต้องปฏิบัติตาม

ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการคืนสินค้าหากการคืนสินค้าเกิดจากการเปลี่ยนใจ และสินค้าต้องถูกคืนให้กับเราในสภาพดั้งเดิม (รวมถึงป้ายสินค้า ข้อปฏิบัติการใช้งาน ใบรับประกัน และป้ายต่างๆ) เพื่อที่จะได้รับการคืนเงิน ถ้าสินค้ามาพร้อมกับ ของแถม, ของโบนัส, ห่อต่างๆ, ชุดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ต้องถูกคืนด้วยพร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืน

เมื่อสินค้าได้ถูกคืนแล้ว เราจะตรวจสอบสินค้าของท่านและตรวจสอบตำหนิที่มีการอ้างถึง เมื่อเราเห็นว่าเหมาะสมเราจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของท่าน หากเราไม่เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเห็นว่าสินค้าได้ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือตำหนิ/ความเสียหายไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันทางการค้า) เราจะปฏิเสธการเรียกร้องของท่านและคืนสินค้านั้นให้กับท่าน ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพื่อที่จะรับสินค้าคืนที่เราตีคืนหลังจากการตรวจสอบ และเราจะส่งข้อปฏิบัติของการชำระค่าใช้จ่ายนี้

การคืนเงินจะมีการออกให้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้า เรามุ่งหมายที่จะทำการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้าภายใน (30) วัน จากวันที่เราได้รับสินค้าเดิม อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้อาจใช้เวลายาวนานขึ้น โดยขึ้นกับสินค้าของท่านและหมายเลขของการคืนสินค้าในระบบของเรา

14. สื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหา

ท่านเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้แก่ คอมเม้นท์ ข้อความ ตัวหนังสือ ไฟล์ ภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง และสิ่งอื่นๆที่ถูกโพสต์ไว้ ผ่านทางหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ บล็อก เว็บบอร์ด หรือแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายกันอื่น ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้แก่สาธารณะ (“สื่อสังคมออนไลน์”) อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ที่จัดทำเนื้อหาเหล่านั้นเท่านั้น

ท่านเข้าใจว่าเราไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากเนื้อหานั้นถูกจัดทำโดยทางเรา

ดังนั้นโดยการใช้งานเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ท่านอาจได้รับเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลนอกที่ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือหาไม่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ท่านใช้งานเว็บไซต์นั้นด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง และโดยขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมาย เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบในเรื่องนี้

ในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ ท่านยอมรับว่าท่านมีความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่ส่งไป โพสต์ หรือ ทำให้เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์โดยบัญชีของท่านและท่านต้องไม่โพสต์ (หรือยินยอม) เนื้อหานั้นผ่านทางบัญชีของท่าน ซึ่ง:

ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะโพสต์;

เป็นการหมิ่นประมาทหรือเหยียดการกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการอื่น ๆ

เป็นการแนะนำไปในทางที่ผิด หรือหลอกลวง;

เป็นการล่วงเกินหรือแบ่งแยกต่อกลุ่มคนใดที่เป็นกลุ่มที่ถูกกำหนดโดยอ้างถึง สีผิว เชื้อชาติ เพศ ความหลากหลายทางเพศ ที่กำเนิด ชาติ หรือ ต้นกำเนิดของจริยธรรมและชาติ;

ประณามความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมือง;

มีเนื้อหาของศาสนาหรือการเมือง

เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม อนาจาร หยาบคาย มีภาพโป๊ หรือ ก้าวร้าว;

ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือ ทรัพย์สิทธิทางปัญญา ของบุคคลอื่น;

มีการโฆษณาหรือสิ่งที่ส่งเสริมการขาย ที่ไม่ได้เรียกร้องหรือไม่ได้รับอนุญาต;

มีหรือมีลิงค์ไปยังไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์ หรือซอฟท์แวร์ที่มีลักษณะคล้ายกัน; หรือ

แกล้งทำเป็นบุคคลใดหรือให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลใด

เราขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจของเราเท่านั้น ในการคัดกรอง ปฏิเสธหรือลบ เนื้อหาจากเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ให้เหตุผลใดๆ

ท่านเข้าใจกับยินยอมให้ที่เราอาจเก็บเซิฟเวอร์และข้อมูลสำรองของเนื้อหาที่ท่านส่งมา แม้ว่าท่านได้เปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือลบ เนื้อหาของท่านจากการแสดงทางสาธารณะ

15. กรรมสิทธิ์

เว้นแต่มีการแจ้งไว้อีกอย่างหนึ่ง เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดถูกคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการเป็นเจ้าของทรัพย์ (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้แค่ ทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมาย รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้ของสิ่งดังกล่าวของประเทศไทย และเนื้อหาและทรัพย์สิทธิทางปัญญาทั้งหมด ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ ทูมี่ ประเทศไทย หรือสิ่งที่รวมถึงการอนุญาตของเจ้าของที่ถูกต้อง และได้รับการปกป้องตามที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด

การโพสต์เนื้อหาใดในเว็บไซต์นี้ไม่เป็นไปเพื่อการละเว้นของสิทธิใดๆสำหรับเนื้อหานั้น ท่านไม่สามารถได้มาซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของของเนื้อหาใดที่ถูกชมผ่านทางเว็บไซต์นี้ ยกเว้นหากมีการกำหนดไว้เนื้อหาเหล่านี้ไม่อาจนำไปใช้ คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวโหลด เปลี่ยนแปลง แสดง โพสต์ สื่อสาร หรือส่งต่อในทุกรูปแบบหรือโดยทุกวิธี รวมถึงแต่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงจากเรา

การอนุญาตนั้นโดยนัยนี้ถูกอนุญาตถึงขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการใช้งานตามกฎหมายใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของมันเพื่อการแสดง ดาวโหลด เก็บ และพิมพ์ในรูปแบบสำเนาถาวร ของส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนพื้นฐานแบบชั่วคราวและสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าท่านไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้นและท่านรักษาลิขสิทธิ์และข้อประกาศอื่นใดหรือทั้งหมด ที่มีอยู่ในเนื้อหานั้น

16. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทุกเนื้อหา กราฟฟิก โปรแกรมต่อประสาน ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ งานศิลปะ และการเขียนโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้ที่ การออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การทำงานร่วมกัน การแสดงออก และการจัดวาง ของเนื้อหาดังกล่าวที่มีหรือถูกใช้ในเว็บไซต์ นั้นไม่ได้ถูกเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือมีใบอนุญาตโดยเรา หรือมิฉะนั้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และสิทธิทรัพยสิทธิทางปัญญาอื่น เราขอสงวนทุกสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงแต่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่ ลิขสิทธิ์ในเนื้อหา และ/หรือ บริการที่มีให้หรือได้รับอำนาจจากเรา ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ให้สิทธิ์แก่ท่านเพื่อใช้สิ่งใดของเราเกี่ยวกับ เนื้อหาทางการตลาด ชื่อทางธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ภาพ ชื่อโดเมน หรือท่านลักษณะของยี่ห้อที่เป็นสิ่งเฉพาะ

ตราสัญลักษณ์ทูมี่ ยี่ห้อและ/หรือชื่อสินค้า พาดหัวหน้าทั้งหมด กราฟฟิกที่ทำขึ้นทั้งหมด ไอคอนทั้งหมด เครื่องหมายการค้าทั้งหมด เครื่องหมายทางการบริการ เครื่องหมายการค้า (ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน) และ/หรือศิลปะทางการค้าของ ทูมี่ (เครื่องหมาย) เครื่องหมายการค้า ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการบริการ และ/หรือ ศิลปะทางการค้าที่กล่าวถึง แสดงไว้ อ้างถึง หรือมิฉะนั้นที่แสดงไว้ในเว็บไซต์เป็นสมบัติของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่ได้รับอำนาจให้แสดงหรือใช้เครื่องหมายทางการค้า ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการบริการ และ/หรือ ศิลปะทางการค้าที่มีเจ้าของอื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของนั้น การใช้หรือการใช้ที่ผิดของเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการบริการ และ/หรือ ศิลปะทางการค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่กล่าวมานี้ ยกเว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตไว้ในกรณีนี้ นั้นถูกห้ามอย่างชัดเจน ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นที่ถูกใช้ในเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามที่ถูกใช้โดย ทูมี่ ประเทศไทย ด้วยการอนุญาตและรักษาไว้ซึ่งสมบัติทางปัญญาของบุคคลที่สาม

ท่านไม่สามารถ:

1. เปลี่ยนแปลงหรือคัดลอกแผนผังหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์นี้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด หรือการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่ในเว็บไซต์; และ/หรือ

2. การแปลโปรแกรมกลับหรือการแยก การทำวิศกรรมย้อนรอย หรือไม่เช่นนั้นพยายามที่จะค้นหาหรือเข้าถึงการเขียนโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

หากท่านติดต่อโดยการเขียนหรือสื่อสารกับเรา ท่านได้ให้อนุญาตอย่างอัตโนมัติแก่เราอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต่อเนื่อง ไม่เป็นการเฉพาะแก่ใคร ปราศจากการผูกพัน เป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วโลก เพื่อการ ใช้ คัดลอก แสดง และเผยแพร่เนื้อหาของการติดต่อทางการเขียนหรือการสื่อสาร และเพื่อเตรียมงานที่พัฒนามาจากเนื้อหาหรือรวบรวมเนื้อหานั้นเป็นงานชิ้นอื่นเพื่อที่จะนำเสนอและส่งเสริมเนื้อหานั้น สิ่งนี้อาจรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้ได้แก่ การแสดงหนังสือรับรองในเว็บไซต์ของเราและการพัฒนาความคิดและการเสนอแนะของท่านสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการปรับปรุงที่เราจัดหาให้

17. ไม่มีการรับประกัน

เราไม่ทำการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหานี้ ซึ่งถูกจัดไว้เพื่อการใช้ “อย่างที่เป็น” บนพื้นฐานของสิ่ง “ที่มี” เราปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกัน การแสดงออกหรือการอ้างถึง รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดการรับประกันที่อ้างถึงชื่อ การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถทางการตลาด ท่านภาพและความพร้อมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันว่า เว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์หรืออีเมล์ที่ส่งจากเราจะปราศจากสิ่งที่ไม่ปลอดภัย (รวมถึงไวรัส) และเราไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรับประกันว่าข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใดที่มีลิงค์ไปถึงนั้น ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เราไม่ทำการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรับประกันต่อความเป็นไปได้ของการ ตัดออก การสื่อสารผิด หรือล้มเหลวในการจัดเก็บการสื่อสาร การตั้งค่าส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ท่านยอมรับว่าหุ้นส่วน เจ้าของ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง และตัวแทนอื่นๆ ของเราจะได้รับประโยชน์จากข้อความนี้

ข้อมูลและสิ่งอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับจุดประสงค์เพื่อข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่เป็นไปเพื่อคำแนะนำอย่างมืออาชีพ สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของท่านที่จะประเมิน(หรือหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพ) ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล คำแถลงการณ์ ความคิดเห็น และสิ่งอื่นทุกอย่าง ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ที่ซึ่งมีลิงค์ไปถึง

สิทธิทางกฎหมายของท่านในฐานะลูกค้า หากมี จะไม่ได้รับผลจากเงื่อนไขนี้ และเราไม่ต้องการที่จะแยกหรือจำกัดความรับผิดชอบเพื่อการนำเสนอผิดที่ฉ้อฉล

18. การจำกัดความรับผิดชอบ

โดยขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เราในฐานะตัวแทนของพนักงาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตสินค้า ผู้รับเหมา ไม่รวมและไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากสภาพและสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดรวมถึงสิ่งที่เป็น ทางตรงทางอ้อม พิเศษ การลงโทษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น การสูญเสียจากการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากไวรัส การสูญเสียของรายได้หรือกำไร การสูญเสียจากความสียหายของทรัพย์สิน ข้อเรียกร้องจากบุคคลที่สาม หรือความสูญเสียอื่นทุกประเภทหรือทุกลักษณะ แม้ว่าเราได้รับการแนะนำจากความเป็นไปได้ของความเสียหายและความสูญเสียดังกล่าว ที่เกิดมาจากหรือที่สัมพันธ์กับการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่มีลิงค์ไปถึง ท่านยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการจัดทำขั้นตอนนั้นเพื่อการสำรองข้อมูลและการตรวจสอบไวรัสที่ท่านพิจารณาแล้วว่าจำเป็น ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนี้ถูกใช้ไม่ว่าความรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นอยู่บนพื้นฐานของสัญญา ความละเลย การละเมิดสิทธิ์ ความรับผิดชอบที่เข้มงวด หรือบนพื้นฐานอื่นใด

ข้อตกลงนี้ให้สิทธิทางกฎหมายอย่างเจาะจงแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ ขอบเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการตัดออกของการรับประกันที่อ้างถึง หรือข้อจำกัดบางอย่าง หรือการตัดความรับผิดชอบ ดังนั้นการจำกัดและการตัดออกที่มีในข้อตกลงนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับท่าน ขอบเขตอำนาจศาลอื่นยินยอมการจำกัดและการตัดออกในบางกรณี ในกรณีดังกล่าวการจำกัดและการตัดออกที่แจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ จะสามารถใช้ได้กับขอบเขตสูงสุดที่ได้รับการอนุญาตโดยกฎหมายนั้นๆ

19. หน้าที่ทางกฎหมายของท่าน

ท่านมีความรับผิดชอบในการจัดหาและดูแลรักษาต่อทุกๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือสื่อสารและบัญชีการเข้าใช้งานอินเตอร์เนท ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

ในการพิจารณาการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็น ความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ เกี่ยวกับตัวท่าน

บัญชีของท่านรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เป็นสิ่งส่วนบุคคลของท่านและไม่อาจถูกใช้โดยบุคคลอื่น ท่านมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และมีความรับผิดชอบเต็มรูปแบบต่อกิจกรรม

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน หรือโดยบุคคลอื่นที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไม่ว่าจะได้รับอนุญาตโดยท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะแจ้งเราทันทีถึงการฝ่าฝืนที่ชัดเจนต่อความปลอดภัยเช่นการสูญเสีย การขโมย หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (ติดต่อ ทูมี่ ประเทศไทย ที่ cs.tumith@tumi.com) และจนกระทั่งเราได้รับการแจ้งแล้วท่านยังคงมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่ได้รับการอนุญาตใดจากบัญชีของท่าน

ท่านยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์ในทางที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดหรือทั้งหมด ท่านยินยอมที่จะไม่อัพโหลดหรือส่งข้อมูลที่เป็น ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือสิ่งอื่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อรบกวนหรือก่อความยุ่งเหยิงต่อขั้นตอนการทำงานปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาตใด หรือการรบกวนต่อความสามรถในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ถูกห้ามอย่างเด็ดขาด ทูมี่ ประเทศไทย ขอสงวนทุกสิทธิ์และทุกการแก้ไขที่เป็นไปได้

ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชย ไม่ถือความ และไม่ทำการอันเป็นภัยต่อเรา รวมถึงออฟฟิศ ผู้อำนวยการ ตัวแทนขาย ตัวแทน พนักงาน จากข้อเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความต้องการ รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนฐานของการจ่ายค่าชดเชย ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้ของท่าน หรือการเข้าถึงหรือการใช้งานของเว็บไซต์นี้(รวมถึงข้อมูล เนื้อหา สินค้า หรือบริการ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์นี้)

20. ทั่วไป

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าใดที่ในการปฏิบัติการตามข้อบังคับทางกฎหมายภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าถูกทำให้เกิดขึ้นโดยภาวะที่เหนือการควบคุมที่มีเหตุผลของเรา

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ ถูกควบคุมโดย และถูกตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยปราศจากความเกี่ยวข้องในความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา สินค้า และ/หรือ บริการในเว็บไซต์นี้ อาจถูกห้ามโดยกฎหมายในบางประเทศหรือขอบอำนาจศาลและกฎหมาย ท่านมีความรับผิดชอบที่จะทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้

ท่านโดยนัยนี้ยอมรับและละทิ้งข้อโต้แย้งทั้งหมดที่มีต่อขอบเขตของศาลและกฎหมายของประเทศไทยและสถานที่อยู่นั้นเพื่อแก้ข้อโต้แย้งใดหรือการเรียกร้องของสภาพใดก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามเรารักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ในการใช้การพิจารณาคดีทางกฎหมายในขอบเขตของศาลและกฎหมาย ที่ซึ่งเราเชื่อว่าการละเมิดสิทธิ์ของข้อตกลงนี้ได้เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นขึ้น

ความล้มเหลวของเราในการที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ จะไม่ถูกคิดว่าเป็นการละทิ้งสิทธิ์ข้อกำหนดและสิทธิ์นั้นในการบังคับใช้ข้อกำหนดนั้น และการละทิ้งสิทธิ์ของเราจากสิทธิ์ใดภายใต้ข้อตกลงนี้ในโอกาสใดๆจะไม่เป็นการทำให้เกิดการละทิ้งสิทธิ์นั้นหรือสิทธิ์อื่นในโอกาสอื่นๆ ในสถานการณ์ที่ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ถูกตัดสินใจให้เป็นโมฆะ การเป็นโมฆะนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ และทุกฝ่ายจะทดแทนข้อกำหนดที่เป็นโมฆะด้วยข้อกำหนดหนึ่งซึ่งเหมาะสมมากที่สุดต่อความตั้งใจและผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้อกำหนดที่เป็นโมฆะ ข้อตกลงนี้จะถูกใช้แทนที่และถึงกระนั้นก็ตามคำบรรยายที่เฉพาะเจาะจงใดๆหรือข้อแถลงความที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเฉพาะเจาะจงใดๆหรือข้อมูลที่ถูกแลกเปลี่ยน

หากเราไม่ปฏิบัติหรือบังคับใช้ สิทธิหรือข้อกำหนดต่างๆภายใต้ข้อตกลงนี้ สิ่งนี้จะไม่เป็นการทำให้เกิดการละทิ้งของสิทธิและข้อกำหนดนั้น การละทิ้งของข้อกำหนดใดภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีผลหากได้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรและถูกลงลายมือชื่อโดยเรา

ข้อตกลงนี้ถูกทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของท่านและ ทูมี่ ประเทศไทย เท่านั้น ไม่มีใครนอกเหนือจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆเพื่อการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ สัญญา(สิทธิของบุคคลที่สาม)หรืออย่างอื่น

เราขอสงวนสิทธิ์ในทุกเวลาและบางครั้งคราวเพื่อปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือ ยกเลิก เว็บไซต์นี้ อย่างถาวรหรือชั่วคราว(หรือบางส่วน) และ/หรือ ข้อมูลเนื้อหา สินค้า และ/หรือ บริการ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์นี้ (หรือในส่วนใดที่มี) โดยการแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือน ท่านยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรังปรุง แก้ไข ระงับ หรือ ยกเลิก เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงนี้(รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมกันอย่างชัดเจนในที่นี้) ประกอบด้วยความเข้าใจระหว่างท่านและทางเราต่อสิ่งที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และไม่มีการรับรอง ข้อความแถลง สิ่งจูงใจที่เป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้จะผูกมัดฝ่ายใดต่อข้อตกลงนี้

21. ถาม คำร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือช่องทางการติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้า

หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือสิ่งอื่น หรือหากท่านมีปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของ เรา กรุณาอีเมล์ไปที่ ทูมี่ ประเทศไทย (cs.tumith@tumi.com)

ท่านอาจติดต่อเราได้ที่นี่ด้วย:

บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37

ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ลูกค้าสัมพันธ์

02-761-9936

จันทร์-ศุกร์ 9.00 น. - 17.00 น.

อีเมล์ cs.tumith@tumi.com

22. การใช้งานข้อมูลหรือคำแนะนำโดยท่านที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ในกรณีที่ท่านให้หรือโพสต์ เนื้อหา ข้อมูล คำแนะนำหรือข้อคิดเห็น แก่เราผ่านทางเว็บไซด์เกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ ที่เป็นช่องทางที่ ทูมี่ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหรือการทำงานของเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหา ข้อมูล คำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นนั้นด้วยดุลยพินิจโดยปราศจากค่าตอบแทนหรือเครดิตแก่ท่าน ท่านโดยนัยนี้ให้การอนุญาตแก่เราอย่าง ไม่เป็นการเจาะจง อย่างต่อเนื่อง ทั่วโลก ที่ไม่มีความผูกพัน ในการใช้ประโยชน์และแสดงข้อมูลและเนื้อหานั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลซึ่งสามารถบ่งชี้ตัวตนของท่าน(เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) จะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์

23. การใช้งานคำแนะนำของท่านที่มีต่อ ทูมี่ ประเทศไทย ที่เกี่ยวกับสินค้าใหม่ ท่านลักษณะ หรือกระบวนการทำงาน

การให้ข้อมูลนั้นจะไม่เป็นไปในทางใดก็ตามที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือทำให้ทางเราอยู่ในสถานะที่ได้รับความเชื่อถือ และเราจะไม่ถูกจำกัดและกระทำการสัญญาที่จะดำเนินการหรือดูแลรักษาให้เป็นความลับสำหรับการให้ข้อมูลนั้น

เรามีสิทธิ์ที่จะเก็บเนื้อหาต่างๆที่ส่งให้เรา และทำการคัดลอกและเก็บรักษาไว้เหมือนเดิม

ไม่มีข้อผูกมัดที่ถูกคาดไว้โดยเราหรือที่แสดงนัยโดยผู้รับหรือผู้ตรวจสอบการส่งข้อมูลนั้น จนกระทั่งข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการโดยได้รับการลงลายมือชื่อโดยเราและท่าน และข้อผูกมัดจะถูกแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

24. ข้อมูลความเป็นส่วนตัวและส่วนบุคคล

ถ้าท่านให้ PII แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะควบคุมการที่เราจะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยการยินยอมต่อข้อตกลงนี้ท่านตกลงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ก่อนการใช้งานเว็บไซต์กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา