MEMBER REGULATIONS

Member Regulations

 1. วัตถุประสงค์
 2. ยินดีต้อนรับสู่ TUMI Exclusives Club ข้อบังคับสมาชิกของการเป็นสมาชิก TUMI Exclusives Club พร้อมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ที่อ้างถึงในที่นี้หรือยกมาในที่นี้) และข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ตามที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า “ข้อบังคับการเป็นสมาชิก” มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิก TUMI Exclusives Club รวมถึงสิทธิ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายในระหว่างที่คุณใช้บริการสมาชิก TUMI Exclusives Club ที่ให้บริการโดย บริษัท ทูมี่ เอเชีย จำกัด หรือบริษัทในเครือซึ่งได้รับแต่งตั้ง (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “TUMI official”, “TUMI”, “เรา”, หรือ “ของเรา” และอนุพันธ์ทางไวยากรณ์ของคำดังกล่าวจะถูกตีความอย่างสอดคล้องกัน)
  ก่อนที่คุณจะสมัครเป็นสมาชิก TUMI Exclusives Club โปรดอ่านข้อบังคับการเป็นสมาชิกโดยละเอียด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำที่แสดงด้วยอักษรตัวหนาและขีดเส้นใต้ ซึ่งมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและภาระผูกพันของคุณ ตลอดจนข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่อาจนำไปใช้กับคุณ) หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเนื้อหาในข้อบังคับการเป็นสมาชิก โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 11 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่คุณ
  เมื่อคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนของคุณ ถือว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อบังคับการเป็นสมาชิกของเราในทุกแง่มุมแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับการเป็นสมาชิกของเรา หรือส่วนใด ๆ ของข้อบังคับการเป็นสมาชิกนี้ โปรดหยุดขั้นตอนลงทะเบียนของคุณโดยทันที
 3. คำจำกัดความ
  1. 2-1 “สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกของ TUMI Exclusives Club ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน ยอมรับข้อบังคับการเป็นสมาชิก และได้ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของ TUMI Exclusives Club
  2. 2-2 “บริการสมาชิก” หมายถึง บริการที่ TUMI ให้บริการแก่สมาชิก TUMI Exclusives Club รวมถึงการจัดการบันทึกการซื้อของสมาชิก และการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการซื้อ เป็นต้น บริการเฉพาะสำหรับสมาชิกจะขึ้นอยู่กับบริการจริงที่มีให้ในช่วงเวลาดังกล่าว
  3. 2-3 “เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI” หมายถึง ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ TUMI ที่เว็บไซต์https://www.tumi.co.th/th/home(รวมถึงเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ/หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) และแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
  4. 2-4 “ร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง” (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ร้านค้าของ TUMI”) หมายถึง ร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์ภายในประเทศไทย ที่ดำเนินการโดย TUMI ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ตามลิงค์ต่อไปนี้: https://www.tumi.co.th/th/stores เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง และ/หรือแก้ไขรายละเอียดของร้านค้าปลีกของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการสมาชิก
  1. 3-1 คุณต้องดำเนินตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการเป็นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเป็นสมาชิกของ TUMI Exclusives Club และเพลิดเพลินกับบริการสมาชิกที่ TUMI จัดให้
  2. 3-2 หลังจากเป็นสมาชิกแล้ว คุณอาจได้รับยอดการใช้จ่ายสะสมเมื่อ:
   1. คุณใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ ที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าสู่ระบบและทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) หรือ
   2. เมื่อคุณซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI และ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ให้กับพนักงานของร้าน (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) การซื้อสินค้าโดยสมาชิกทั่วไปหรือสมาชิกระดับสูงจะมียอดการซื้อจริงสะสมเป็นยอดซื้อ สมาชิกทั่วไป และ/หรือ สมาชิกระดับสูง สามารถใช้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่มีให้ ภายในระยะเวลามีผลใช้ได้หรืออายุของสิทธิพิเศษดังกล่าว ภายในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
 5. การมีผลใช้ได้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการเป็นสมาชิก
  1. 4-1 ข้อบังคับการเป็นสมาชิกจะมีผลใช้ได้และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วินาทีที่คุณกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI ร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง หรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่กำหนดโดย TUMI เพื่อให้บริการการลงทะเบียนสมาชิก
  2. 4-2 TUMI อาจเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ และเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยทางการค้า การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แผนการเป็นสมาชิก หรือการปรับเปลี่ยนบริการ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้ เราจะแจ้งให้สมาชิกของเราทราบโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ดังต่อไปนี้
   1. อีเมล ,
   2. ข้อความ SMS,
   3. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI,
   4. ร้านค้าของ TUMI เป็นต้น
  3. 4-3 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อบังคับการเป็นสมาชิกของเราจะมีผลใน 7 วันหลังจากวันที่มีหนังสือบอกกล่าว (หรือในช่วงวันเริ่มผลบังคับที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าว) โปรดตรวจสอบข้อบังคับการเป็นสมาชิกเป็นประจำเพื่อให้คุณทราบข่าวการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ การเป็นสมาชิก คุณควรหยุดใช้บริการสมาชิกตั้งแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลบังคับ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่มีผลกับคุณ หากคุณยังคงใช้บริการสมาชิกต่อไปหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับจะถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยสมบูรณ์
  4. 4-4 เมื่อคุณสมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิก TUMI Exclusives Club ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI จะถือว่าคุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI นอกเหนือจากข้อบังคับการเป็นสมาชิก โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI ตามลำดับ
 6. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  1. 5-1 ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก TUMI Exclusives Club คุณจะต้องกรอกและส่งใบสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI ร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง หรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก TUMI เพื่อให้บริการลงทะเบียนสมาชิก ขั้นตอนการลงทะเบียน ประกอบด้วย
   1. อ่านและยอมรับข้อบังคับการเป็นสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว,
   2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง และยืนยันผ่านรหัสยืนยันทางข้อความ SMS,
   3. กรอกที่อยู่อีเมลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่น ๆ ทั้งหมด,
   4. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันการยอมรับข้อบังคับการเป็นสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการสมัครสมาชิกจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีการเว้นไว้ มิฉะนั้น TUMI ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับใบสมัครหรือยกเลิกการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้กับ TUMI จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ TUMI (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายความเป็นส่วนตัว
  2. 5-2 ไม่สามารถโอน เช่า สืบทอด หรือใช้การเป็นสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการจำนอง) สมาชิกจะมีความรับผิดเต็มสำหรับผลของการละเมิดข้อนี้
  3. 5-3 เราอาจตรวจสอบการมีผลใช้ได้ของข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกของคุณ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎที่บังคับใช้ และอาจบอกเลิก ระงับ หรือหยุดการเป็นสมาชิกของคุณตามผลการตรวจสอบ
 7. คุณสมบัติและข้อจำกัดสำหรับการเป็นสมาชิก
  1. 6-1 การเป็นสมาชิก TUMI Exclusives Club ของคุณมีอายุตลอดชีพ เว้นแต่ว่าสมาชิกจะร้องขอเป็นการเฉพาะให้บอกเลิกบัญชีสมาชิก และสมาชิกได้โทรศัพท์ไปที่สายด่วนศูนย์บริการลูกค้า TUMI (02-761-9936) เพื่อขอบอกเลิกบัญชีสมาชิกดังกล่าว หรือเมื่อเกิดสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจทำให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ตามข้อบังคับการเป็นสมาชิก สมาชิกแต่ละระดับจะมีอายุสมาชิก (ระยะเวลามีผลใช้ได้) ตามยอดการใช้จ่ายและการซื้อของคุณ สมาชิกในระดับที่แตกต่างกันจะได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกในช่วงอายุสมาชิก (สำหรับสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก ที่สมาชิกในระดับต่าง ๆ ได้รับ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวที่เว็บไซต์: https://www.tumi.co.th/th/tumi-exclusives-club.html )
  2. ระดับสมาชิก:
   ต่อไปนี้เป็นข้อบังคับเฉพาะสำหรับการลงทะเบียนและการเลื่อนระดับสมาชิกผ่านการใช้จ่ายสะสม:
  3. 6-2 สมาชิกทั่วไป: หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกตามข้อ 5-1 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก คุณจะเป็นสมาชิกทั่วไปรายใหม่
  4. 6-3 สมาชิกระดับซิลเวอร์: หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกตามข้อ 5-1 ของข้อบังคับ การเป็นสมาชิกและทำการซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือ ร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือการคืนเงิน) สมาชิกจะได้รับการเลื่อนระดับให้เป็นสมาชิกระดับซิลเวอร์โดยอัตโนมัติ สมาชิกทั่วไปสามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับซิลเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่อซื้อสินค้าเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซี่งได้รับแต่งตั้ง
  5. 6-4 สมาชิกระดับโกลด์: หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกตามข้อ 5-1 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิกและมียอดการใช้จ่ายจริงเป็นจำนวน 60,000 บาทขึ้นไป ภายในการทำธุรกรรมครั้งเดียว (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง คุณจะได้รับการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ สมาชิกทั่วไป/สมาชิกระดับซิลเวอร์ สามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ได้โดยอัตโนมัติหากมียอดการใช้จ่ายจริงสะสมถึง 60,000 บาท (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) สำหรับการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
  6. หากเราพบธุรกรรมที่เป็นอันตราย การซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การบริโภค และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย เราขอใช้ดุลยพินิจในการยกเลิก ทำให้เป็นโมฆะ หัก ปรับยอดการใช้จ่ายจริงและยอดการใช้จ่ายสะสมที่สอดคล้องกัน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เมื่อมีการเลื่อนระดับสมาชิกตามสถานการณ์จริง
  7. อายุสมาชิกของสมาชิกระดับต่าง ๆ (ระยะเวลามีผลใช้ได้):
  8. สมาชิกทั่วไป/ระดับซิลเวอร์ มีอายุตลอดชีพ และสมาชิกระดับโกลด์มีอายุ 12 เดือน อายุสมาชิกของสมาชิกทั่วไป/สมาชิกระดับซิลเวอร์รายใหม่ จะคำนวณตั้งแต่วันที่การเป็นสมาชิกมีผล อายุสมาชิกของสมาชิกระดับโกลด์จะคำนวณตั้งแต่วันที่เลื่อนระดับสมาชิก ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกระดับโกลด์เข้าร่วม/ ได้รับการเลื่อนระดับจากสมาชิกระดับซิลเวอร์เป็นสมาชิกระดับโกลด์ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 การเป็นสมาชิกระดับโกลด์จะมีผลจนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และหมดอายุในเวลา 23:59:59 นาฬิกา หากไม่มีการต่ออายุ
   เว้นแต่จะมีการบอกเลิก และ/หรือ มีการละเมิดข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้ในข้อบังคับการเป็นสมาชิก สมาชิกทั่วไปและสมาชิกระดับซิลเวอร์จะไม่มีอายุสมาชิก
  9. การต่ออายุสมาชิกและข้อจำกัด:
  10. 6-5 การต่ออายุสมาชิกระดับโกลด์: การเป็นสมาชิกระดับโกลด์อาจได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากยอดซื้อสะสมจริงและยอดการใช้จ่ายของสมาชิกระดับโกลด์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง มีมูลค่ามากกว่า 35,000 บาท (เมื่อไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) ภายในอายุสมาชิกของสมาชิกระดับโกลด์ การเป็นสมาชิกระดับโกลด์จะขยายออกไปโดยอัตโนมัติ เป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน หลังจากมียอดการใช้จ่ายสะสมครบ 35,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกไม่สามารถสะสมยอดซื้อเป็นจำนวนเงินอีก 35,000 บาท ภายในอายุสมาชิกของการเป็นสมาชิกระดับโกลด์ สมาชิกจะถูกลดระดับเป็นสมาชิกระดับซิลเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุสมาชิกของสมาชิกระดับโกลด์
   ตัวอย่างเช่น หากอายุสมาชิกของสมาชิกระดับโกลด์หมดอายุในเวลา 23:59:59 นาฬิกา ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และคุณซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินมากกว่า 35,000 บาท ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง การเป็นสมาชิกระดับโกลด์ของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ซื้อ ซึ่งจะเป็นวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ วันที่และเวลาหมดอายุใหม่ของการเป็นสมาชิกระดับโกลด์ของคุณจะเป็นเวลา 23:59:59 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 8. การกำหนดยอดการใช้จ่ายจริง ยอดการใช้จ่ายสะสม และการใช้และข้อจำกัดของคูปองและสิทธิพิเศษของสมาชิก
  1. 7-1 ยอดการใช้จ่ายสะสม
   1. จำนวนเงินจริงที่สมาชิกจ่ายด้วยเงินสด บัตรธนาคาร หรือการชำระเงินออนไลน์ สำหรับการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI และร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง (ยกเว้นเอาท์เล็ทและร้านค้าส่ง) ทุกครั้ง จะถูกนับเป็นยอดการใช้จ่ายสะสม (1 บาท = 1 ยอดการใช้จ่ายสะสม) ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 500 บาท สมาชิกจะได้รับยอดการใช้จ่ายสะสม 500 คะแนนในบัญชีสมาชิก

    หลังจากที่สมาชิกได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก TUMI Exclusives Club บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง หากสมาชิกซื้อสินค้าใด ๆ และชำระเงินเต็มจำนวนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง จำนวนเงินที่สมาชิกจ่ายจริงสำหรับการซื้อสินค้าจะถูกคำนวณเป็นยอดการใช้จ่ายสะสม (1 บาท = ยอดการใช้จ่ายสะสม 1 คะแนน) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนบัญชีสมาชิก TUMI Exclusives Club ได้สำเร็จผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณจ่ายจริงสำหรับการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง จะไม่ถูกสะสมในบัญชีสมาชิกใด ๆ
   2. หลังจากซื้อสินค้าแล้ว สมาชิกสามารถคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จอย่างเป็นทางการ (หลักฐานการซื้อ) ที่ได้รับการรับรองแล้วโดย TUMI ตามนโยบายการคืนสินค้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI TH หากมีการคืนสินค้า ยอดการใช้จ่ายสะสมในการซื้อสินค้าจะถูกยกเลิก โปรดดูรายละเอียดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าในนโยบายการคืนสินค้าของเรา (https://www.tumi.co.th/th/returns-and-exchanges.html.
   3. สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายสะสมได้หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI จำนวนยอดการใช้จ่ายสะสมที่ถูกต้องที่เกิดจากการซื้อแต่ละครั้งจะแสดงไว้ในหน้ากระดานสรุปข้อมูลของบัญชีของสมาชิก ในวันที่ 2 หลังจากการซื้อเสร็จสมบูรณ์
   4. ยอดการใช้จ่ายจะไม่ถูกสะสมในกรณีต่อไปนี้:
    • การซื้อที่ไม่ได้ทำขึ้นหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีก อย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
    • ของขวัญหรือของสมนาคุณในแคมเปญส่งเสริมการขาย งานแสดงสินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ
    • สินค้าที่ซื้อผ่านส่วนลดพนักงาน
    • หากสมาชิกขายต่อผลิตภัณฑ์ของตนบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ยอดการซื้อจริง ที่สมาชิกดังกล่าวจ่ายจะไม่ถูกสะสมในยอดการใช้จ่าย และ TUMI ขอสงวนสิทธิ์ในการหักหรือปรับยอดการใช้จ่ายสะสมที่อาจเกิดขึ้น ตามดุลยพินิจของเรา
    • การซื้อที่เอาท์เล็ทและร้านสินค้าลดราคาของ TUMI
   5. หากสมาชิกมีธุรกรรมที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย TUMI มีสิทธิยกเลิก หัก หรือปรับยอดการใช้จ่ายจริงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว หรือจำกัดสมาชิกดังกล่าวจากการสะสมยอดการใช้จ่าย
   6. ในกรณีของข้อกำหนด (5) ข้างต้น หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการเกิดขึ้นของ “พฤติกรรมการทำธุรกรรมที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย” ให้สมาชิกส่งข้อโต้แย้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการของ TUMI ภายใน 14 วันหลังจากที่ TUMI ดำเนินการที่สอดคล้องกัน TUMI จะแจ้งผลการดำเนินการให้สมาชิกทราบภายใน 10 วันทำการ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้และข้อบังคับการเป็นสมาชิก “วันทำการ” หมายถึง วันทำการปกติของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันธรรมดาใด ๆ ในเวลาใดก็ตามระหว่างเวลา 9.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย)
   7. ในกรณีของข้อกำหนด (6) ข้างต้น หากสมาชิกไม่ทำการคัดค้านภายใน 30 วัน นับจากวันที่ TUMI ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการประมวลผล ให้ถือว่าสมาชิกยอมรับผลการประมวลผลดังกล่าว
   8. ยอดการใช้จ่ายสะสมใด ๆ ไม่สามารถโอน โอนสิทธิ รวบรวม หรือให้เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกรายอื่น หรือบุคคลที่สาม
   9. ยอดซื้อจริงและยอดการใช้จ่ายสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไถ่ถอน หรือชำระคืน และไม่สามารถรับเป็นเงินทอนได้
   10. TUMI อาจแก้ไขข้อบังคับในการสะสมยอดการใช้จ่ายเป็นครั้งคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ TUMI จะปรับปรุงข้อมูลเป็นครั้งคราวผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีก อย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4-2 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงข้อบังคับล่าสุดเกี่ยวกับการสะสมยอดการใช้จ่าย หาก TUMI เชื่อว่าการแก้ไขเพิ่มเติมจะส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อสมาชิก TUMI อาจใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI ร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4-2 ของกฎเหล่านี้ล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน
   11. ยอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกจะแสดงไในหน้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 2 หลังจากที่สมาชิกทำการซื้อสำเร็จและชำระเงินเต็มจำนวน
  2. 7-2 คำจำกัดความและการใช้รางวัลแสดงความขอบคุณ
   1. รางวัลแสดงความขอบคุณสำหรับสมาชิกระดับโกลด์: เมื่อยอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกเป็นไปตามเงื่อนไขการเลื่อนระดับสู่สมาชิกระดับโกลด์ (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6-4 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก สมาชิกจะได้รับการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์โดยอัตโนมัติในวันถัดไปหลังจากการซื้อ ในช่วงที่สมาชิกได้รับการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์เป็นครั้งแรกหลังจากทำการซื้อสำเร็จและชำระเงินเต็มจำนวน (โดยไม่มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน) สมาชิกดังกล่าวจะได้รับรางวัลแสดงความขอบคุณโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 8 หลังจากการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ รางวัลนี้จะมอบให้ในรูปแบบของคูปองที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งจะปรากฏขึ้นในส่วนคูปองในบัญชีของสมาชิก รางวัลแสดงความขอบคุณมีมูลค่า 2,000 บาท และจะมีอายุครึ่งปี (180 วัน) นับจากวันที่ออกและจะกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติหลังจากวันหมดอายุ รางวัลแสดงความขอบคุณสามารถออกได้ให้กับบัญชีของสมาชิกแต่ละรายได้เพียงครั้งเดียว และจะออกให้หลังจากที่สมาชิกได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับโกลด์เป็นครั้งแรก โปรดทราบว่ารางวัลแสดงความขอบคุณอาจแสดงผลล่าช้า 2 ชั่วโมง ในระหว่างการแสดงผลครั้งแรก
   2. Conditions of use:
    • รางวัลแสดงความขอบคุณมูลค่า 2,000 บาท สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 10% เมื่อสมาชิกระดับโกลด์ซื้อสินค้าราคาปกติ
    • รางวัลแสดงความขอบคุณ 2,000 บาท สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดวันเกิด 15% สำหรับสมาชิกระดับโกลด์
    • รางวัลแสดงความขอบคุณ 2,000 บาท สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ สามารถใช้ได้เฉพาะบนhttps://www.tumi.co.th/th/home.
   3. คำแนะนำพิเศษ:
    • รางวัลแสดงความขอบคุณสำหรับสมาชิกระดับโกลด์มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่ออก และจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านพ้นอายุของรางวัล บน https://www.tumi.co.th/th/home only.
    • หากสมาชิกถูกลดระดับสมาชิกในระหว่างอายุของรางวัลแสดงขอบคุณสำหรับสมาชิกระดับโกลด์ คูปองอาจยังสามารถใช้ได้ ตราบเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น แต่สมาชิกจะไม่สามารถรับคูปองดังกล่าวได้อีก ในระหว่างการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ครั้งต่อไป
    • สมาชิกระดับโกลด์สามารถแลกเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนสินค้าบางส่วน สำหรับสินค้าที่ซื้อโดยใช้รางวัลแสดงความขอบคุณสำหรับสมาชิกระดับโกลด์ อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือคืนเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รางวัลแสดงความขอบคุณจะไม่ถูกส่งคืนเข้าบัญชีของสมาชิกรายดังกล่าวในรูปแบบใด ๆ
    • รางวัลแสดงความขอบคุณของ TUMI Exclusives Club ไม่สามารถโอน โอนสิทธิ รวบรวม หรือให้เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกรายอื่นหรือบุคคลที่สาม และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เราจะไม่ออกใบแจ้งหนี้ใด ๆ
    • หากสมาชิกซื้อสินค้าหลายชิ้นโดยใช้รางวัลแสดงความขอบคุณ ส่วนลดจากรางวัลแสดงความขอบคุณจะได้รับการจัดสรรให้กับสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับเครดิตจากรางวัลแสดงขอบคุณจะสามารถใช้ได้ตามสัดส่วนของราคาขายของแต่ละสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่ซื้อ หากสมาชิกขอคืนสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน สำหรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ซื้อโดยใช้รางวัลแสดงความขอบคุณ เราจะคืนเงินจำนวนที่เทียบเท่ากับราคาขายของสินค้าที่ส่งคืนหรือขอคืนเงินในช่วงเวลาที่ซื้อ ลบด้วยจำนวนส่วนลดจากรางวัลแสดงความขอบคุณที่จัดสรรให้กับสินค้าที่ส่งคืนหรือขอคืนเงินดังกล่าว
  3. 7-3 คำจำกัดความและการใช้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
   1. สิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติ: เมื่อยอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกเป็นไปตามเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6-4 หรือ 6-5 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก สมาชิกจะได้รับการเลื่อนระดับหรือต่ออายุสมาชิกระดับโกลด์โดยอัตโนมัติ ในระหว่างอายุของสมาชิกระดับโกลด์ สมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ภายในวันที่ 2 ถึงวันที่ 8 หลังจากที่คุณได้รับการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ การคืนสินค้าไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ส่งผลให้สมาชิกไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในข้อ 6-4 หรือ 6-5 เพื่อสะสมยอดการใช้จ่ายให้เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการเลื่อนระดับ สมาชิกอาจถูกมองว่าทำ “ธุรกรรมที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย” ตามข้อ 7(5) ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก สิทธิของสมาชิกระดับโกลด์ของคุณจะถูกถอนคืนจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 6-4 หรือ 6-5 ของกฎเหล่านี้อีกครั้งสำหรับการเลื่อนระดับสมาชิกหรือการต่ออายุสมาชิกของคุณเพื่อเป็นสมาชิกระดับโกลด์

    Conditions of use
    • สิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ ไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าที่อยู่ในรายการส่งเสริมการขายช่วงสิ้นฤดูกาล
    • สิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวได้
    • สิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ สามารถใช้ร่วมกับรางวัลแสดงความขอบคุณได้
    • TUMI ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ หากสมาชิกไม่แน่ใจในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดปรึกษาสายด่วนบริการลูกค้า (02-761-9936)
   2. ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว สำหรับสมาชิกระดับโกลด์: เมื่อยอดการใช้จ่ายสะสมของสมาชิกเป็นไปตามเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6-4 หรือ 6-5 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก สมาชิกจะได้รับการเลื่อนระดับเป็นหรือต่ออายุสมาชิกระดับโกลด์โดยอัตโนมัติ ในระหว่างอายุสมาชิกของสมาชิกระดับโกลด์ สมาชิกจะได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยระบบในช่วง 14 วันก่อนวันเกิด ในรูปแบบของคูปอง คูปองนี้จะปรากฏอยู่ในส่วนคูปองในบัญชีของสมาชิก ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 14 วันก่อนวันเกิดของสมาชิก จนถึง 2 เดือนถัดไปของเดือนเกิดของสมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบโดยอัตโนมัติ ในเวลา 0:00:00 นาฬิกา 14 วันก่อนวันเกิดของสมาชิก และหมดอายุหลังจากเวลา 23:59:59 นาฬิกา ในอีห 2 เดือนถัดไปของเดือนเกิดของสมาชิก หากสมาชิกได้รับการเลื่อนระดับจากสมาชิกระดับซิลเวอร์เป็นสมาชิกระดับโกลด์ เมื่อใดก็ตามหลังจากวันที่ 1 ของเดือนเกิด สมาชิกจะได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว ทันทีที่สมาชิกได้รับการเลื่อนระดับจากสมาชิกระดับซิลเวอร์เป็นสมาชิกระดับโกลด์ ตัวอย่างเช่น หากเดือนเกิดของสมาชิกคือเดือนมกราคม และสมาชิกดังกล่าวได้รับการเลื่อนระดับจากสมาชิกระดับซิลเวอร์เป็นสมาชิกระดับโกลด์ในวันที่ 2 มกราคม สมาชิกจะได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวในทันที ซึ่งส่วนลดดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นภายในบัญชีของสมาชิก และส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวนี้จะหมดอายุในอีก 2 เดือนถัดไปของเดือนเกิดของสมาชิก

    เงื่อนไขการใช้งาน:
    • ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ ไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าที่อยู่ในรายการส่งเสริมการขายช่วงสิ้นฤดูกาล
    • ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกระดับโกลด์
    • ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ สามารถใช้ร่วมกับรางวัลแสดงความขอบคุณ
    • ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ สามารถใช้ได้เฉพาะบนhttps://www.tumi.co.th/th/home
    • TUMI ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับข้อบังคับที่กำหนดไว้สำหรับการใช้ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวสำหรับสมาชิกระดับโกลด์ หากสมาชิกไม่แน่ใจในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดปรึกษาสายด่วนบริการลูกค้า (02-761-9936)
   3. คำแนะนำพิเศษ:
    • สมาชิกสามารถรับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อปีบน https://www.tumi.co.th/th/home.
     • หากสมาชิกได้รับการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์หลังจากเดือนเกิดที่ลงทะเบียนไว้ สมาชิกจะไม่ได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวสำหรับปีปัจจุบันที่ลงทะเบียน
     • หากสมาชิกถูกลดระดับจากสมาชิกระดับโกลด์เป็นสมาชิกระดับซิลเวอร์ก่อนเดือนเกิดที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีสมาชิก TUMI และไม่ได้รับการเลื่อนระดับกลับไปเป็นสมาชิกระดับโกลด์ก่อนหรือระหว่างเดือนเกิด สมาชิกจะไม่ได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวในช่วงปีที่มีการลดระดับสมาชิกดังกล่าว
    • เว้นแต่จะมีการบอกเลิก และ/หรือ มีการละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการเป็นสมาชิก การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบัญชีสมาชิก (เช่น การลดรระดับจากสมาชิกระดับโกลด์เป็นสมาชิกระดับซิลเวอร์) หลังจากที่สมาชิกระดับโกลด์ได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวในช่วงเดือนเกิดภายในอายุสมาชิกของสมาชิกระดับทอง จะไม่มีผลต่อความมีผลใช้ได้ของส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกระดับโกลด์ได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว ในวันที่ 1 มกราคม และการเป็นสมาชิกระดับโกลด์ จะหมดอายุในวันที่ 2 มกราคม สมาชิกสามารถใช้ส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียวต่อไปได้ตั้งแต่ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม อย่างไรก็ตาม สมาชิกดังกล่าวอาจไม่ได้รับส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว อีกครั้งในปีถัดไป หากสมาชิกไม่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับโกลด์ก่อนสิ้นเดือนเกิดถัดไปของสมาชิกคนดังกล่าว
   4. เฉพาะสมาชิกระดับโกลด์เท่านั้นที่สามารถใช้คูปองส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกข้างต้น สมาชิกทั่วไปและสมาชิกระดับซิลเวอร์จะได้ยอดการใช้จ่ายสะสมได้จากการซื้อที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น และจะได้รับการเลื่อนระดับหรือต่ออายุเพื่อเป็นสมาชิกระดับโกลด์เมื่อยอดการใช้จ่ายสะสมตรงตามเงื่อนไขของข้อ 6-4 และ 6-5 ของข้อบังคับการเป็นสมาชิก
  4. 7-4 การแก้ไขยอดการใช้จ่ายสะสมและสิทธิการเป็นสมาชิก
   1. สมาชิกสามารถขอแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับยอดการใช้จ่ายสะสมหรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก (รวมถึงรางวัลแสดงขอบคุณ สิทธิ์ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ และส่วนลดวันเกิด 15% แบบครั้งเดียว) ภายใน 30 วันหลังจากการซื้อที่เกี่ยวข้อง โดยการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา หากสมาชิกพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับยอดการใช้จ่ายสะสมภายใน 30 วันหลังจากมีการสร้างหรือแก้ไขเพิ่มเติมยอดการใช้จ่ายสะสม และข้อผิดพลาดนั้นเกิดจาก TUMI สมาชิกดังกล่าวอาจส่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 30 วันข้างต้นเพื่อขอให้ TUMI แก้ไขยอดการใช้จ่ายสะสม หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ (หลักฐานการซื้อ) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก TUMI แล้ว เราจะดำเนินการแก้ไขหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาตามสมควรภายใน 60 วัน
   2. TUMI มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการในการดำเนินการและจัดการยอดการใช้จ่ายสะสม ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง TUMI มีสิทธิ์หักหรือปรับปริมาณการบริโภค และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล สมาชิกสามารถคัดค้านการตัดสินใจในการหักหรือการปรับปริมาณการบริโภคภายใน 30 วัน หลังจาก TUMI ส่งหนังสือบอกกล่าวข้างต้น
 9. การบอกเลิกการเป็นสมาชิก
  1. 8-1 เมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ TUMI มีสิทธิ์แจ้งบอกเลิกการเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้
   1. TTUMI สามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   2. เมื่อพบว่าข้อมูลที่ส่งในใบสมัครสมาชิกไม่เป็นความจริง ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย
   3. สมาชิกเสียชีวิตหรือสูญเสียความสามารถในการรับผิดทางแพ่ง
   4. สมาชิกขัดขวางกิจกรรมของสมาชิกรายอื่น หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นเพื่อสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกรายอื่น ๆ หรือกระทำการอื่นใดที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น
   5. ธุรกรรมที่เป็นอันตราย หรือการหลอกลวง การขโมย หรือการครอบครองสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่นโดยผิดกฎหมาย
   6. สมาชิกละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อบังคับการเป็นสมาชิก ทำลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประเพณี หรือละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
   7. หากสมาชิกขายต่อผลิตภัณฑ์ของตนบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
   8. TUMI ตัดสินใจบอกเลิกหรือยกเลิกแผนการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
  2. 8-2 สมาชิกสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกผ่านศูนย์บริการลูกค้า TUMI (02-761-9936) ได้ตลอดเวลา เมื่อได้รับคำขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ เราจะยืนยันตัวตนของคุณ ออกจากระบบบัญชีสมาชิกของคุณเมื่อการยืนยันสำเร็จ และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ทางธุรกิจประจำวันของเรา ตามคำขอของคุณ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่ไม่สามารถเรียกคืนได้และไม่สามารถเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองข้อมูลและบันทึกที่เกี่ยวข้องในระบบส่วนหลังตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย
  3. 8-3. เมื่อการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงแล้ว ยอดการใช้จ่ายสะสม คูปอง และสิทธิประโยชน์ และ/หรือ สิทธิพิเศษอื่น ๆ สำหรับสมาชิกจะหมดอายุทันที หากสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง สิทธิประโยชน์ และ/หรือสิทธิพิเศษข้างต้น จะไม่ถูกเรียกคืน
 10. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. 9-1 TUMI ใช้ข้อมูลที่คุณแบ่งปันเพื่อปรับปรุงบริการและประสบการณ์ของคุณ TUMI เคารพความเป็นส่วนตัวของสมาชิก สำหรับการรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่ TUMI แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เป็นส่วนหนึ่งของกฎเหล่านี้ ก่อนที่คุณจะเป็นสมาชิกและใช้บริการสมาชิก โปรดอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” อย่างละเอียด หากคุณใช้บริการสมาชิกของเรา จะถือว่าคุณได้ตกลงให้ TUMI ใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นทางการ ตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา
  2. 9-2 สำหรับการรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI และร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ TUMI ซึ่งได้รับแต่งตั้ง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ร้องขอและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างละเอียด ก่อนที่คุณจะส่งใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกของ TUMI Exclusives Club
  3. 9-3 Iหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อ 9 นี้ หรือข้อกำหนด เงื่อนไข และกฎใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) หรือส่วนใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อ 9 นี้ โปรดหยุดใช้บริการสมาชิกทันที
  4. 9-4 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ TUMI เก็บไว้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับเสมอ แต่อาจมีการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามภายใต้การรักษาความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานประจำวันของ TUMI)
  5. 9-5 TUMI อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อติดต่อสมาชิกเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ของ TUMI ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อการตลาดทางตรง สมาชิกดังกล่าวสามารถทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสมในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกเพื่อแสดงการคัดค้าน และสมาชิกดังกล่าวสามารถเลือกที่จะไม่รับเอกสารข้อมูลการตลาดทางตรงดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยติดต่อทางอีเมล info.th@tumi.com หรือ (ถ้าเป็นอีเมล) โดยคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการสมัครสมาชิก” ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของอีเมลของเรา
 11. การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดจำนวนความรับผิด
  1. 10-1 คุณตกลงที่จะชดเชยให้แก่ TUMI Official และสมาชิก ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทนผู้ออกใบอนุญาต และผู้จัดหาสินค้าของกลุ่มบริษัท สำหรับการกระทำ การละเมิดกฎเหล่านี้ การกระทำ ที่ผิดกฎหมาย หรือการละเมิดของคุณ และตกลงที่จะปกป้องจากข้อกล่าวหา ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย การชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลภายนอก
  2. 10-2 เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
   1. TUMI จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางวินัย ค่าปรับ ความเสียหายสืบเนื่องใด ๆ ไม่ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะเกิดจากการฝ่าฝืนหรือการละเมิด อันเกิดจากสัญญาหรือเหตุผล อื่น ๆ
   2. ตามขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายของประเทศไทย TUMI ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการค้ำประกันอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
   3. เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน หากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่พิสูจน์ได้ว่า TUMI มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง TUMI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
  3. 10-3 ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ TUMI จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง คำขอ หนี้สิน หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจากการละเว้น ความประมาท และ/หรือ ความล้มเหลวของลูกค้าหรือสมาชิกในการให้ข้อมูลล่าสุดแก่เรา หรือความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว
 12. ศูนย์บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการของ TUMI
  1. สายด่วนศูนย์บริการลูกค้า: 02-761-9936
  2. ที่อยู่อีเมลของศูนย์บริการลูกค้า: info.th@tumi.com
  3. เวลาทำการของศูนย์บริการลูกค้า: วันธรรมดา เวลา 9 นาฬิกา ถึง 18 นาฬิกา
  4. นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถติดต่อเราผ่านฟังก์ชั่นแชทสด (Live Chat) ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน WhatsApp ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถติดต่อเราผ่านฟังก์ชั่นแชทสด (Live Chat) ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน WhatsApp ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUMI
 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  1. 12-1 ข้อบังคับการเป็นสมาชิกและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับการเป็นสมาชิกอยู่ภายใต้กฎหมาย ของประเทศไทย และให้ตีความตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. 12-2 ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อบังคับการเป็นสมาชิกให้ระงับ โดยการเจรจาอย่างฉันท์มิตรและบริสุทธิ์ใจ ระหว่างคุณกับ TUMI ในขอบเขตที่เป็นไปได้ ในกรณีที่ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง TUMI ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งดังกล่าว หากการเจรจาล้มเหลว ให้ยื่นข้อพิพาทหรือความขัดแย้งดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดในประเทศไทย และเขตปกครองพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย
  3. 12-3 หากข้อกำหนดใดในข้อบังคับการเป็นสมาชิกเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการมีผลใช้ได้ต่อไปของข้อกำหนดอื่น ๆ หากพบว่าข้อกำหนดใดในข้อบังคับการเป็นสมาชิกผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ จะถือว่าส่วนนั้นแยกออกจากข้อบังคับการเป็นสมาชิก และการมีผลใช้ได้และความสามารถในการใช้บังคับของข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดในข้อบังคับการเป็นสมาชิกจะไม่ได้รับผลกระทบจากส่วนนั้น