privacy

Privacy Policy

ปรับปรุงล่าสุด : มกราคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราต้องการให้ท่านเข้าใจว่าเราเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้าง (ตามรายละเอียดด้านล่างนี้)
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมทางเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือของเรา ซึ่งท่านเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ (“เว็บไซต์”) ผ่านซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นที่เราจัดให้เข้าใช้หรือผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (“แอพ”) ผ่านเพจสังคมออนไลน์และแอพ ถ้ามี ผ่านข้อความทางอีเมลที่เป็นรูปแบบ HTML ซึ่งเราส่งให้แก่ท่านและลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนผ่านทางการติดต่อแบบออฟไลน์ที่ท่านมีขึ้นกับเรา ซึ่งกำหนดขึ้นตามกฎหมาย (โดยจะเรียกเว็บไซต์ แอพ เพจสังคมออนไลน์และการติดต่อแบบออฟไลน์รวมกันว่า “บริการ” ) ทั้งนี้โดยการใช้บริการเหล่านี้ ท่านตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่บ่งชี้ว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนได้ ซึ่งได้แก่ :
 • ชื่อ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ (รวมถึงใบแจ้งชำระเงินและที่อยู่จัดส่งสินค้า)
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • รูปประจำตัว
 • หมายเลขบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงข้อมูลเที่ยวบินเดินทาง
 • วันเกิด
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • ประเทศที่พำนัก
 • สินค้าที่คุณชมล่าสุด
การเก็บข้อมูลส่วนตัว
เราและผู้ให้บริการของเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ :
 • ผ่านทางบริการ : เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวผ่านบริการ เช่น เมื่อท่านสมัครรับจดหมายข่าวหรือสั่งซื้อสินค้า
 • ออฟไลน์ : เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวจากท่านแบบออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมร้านค้าของเรา เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าของเรา สั่งสินค้าทางโทรศัพท์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 • จากแหล่งอื่น : เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทในเครือของเรา ฐานข้อมูลสาธารณะ หุ้นส่วนการตลาด แพลทฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (รวมถึงจากผู้คนที่เป็นเพื่อนของท่านหรือที่เกี่ยวข้องในลักษณะอื่น) และจากบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้ ถ้าท่านเลือกเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านจะถูกแชร์กับเรา ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่ด้วย โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลประจำตัวของท่านหรือข้อมูลประจำตัวของเพื่อน ๆ ของท่าน
เราอาจใช้บริการในการชำระเงินของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านบริการ ถ้าท่านประสงค์จะจ่ายเงินผ่านบริการ บุคคลภายนอกอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ ไม่ใช่เรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่ได้ควบคุมดูแลและจะไม่รับผิดชอบการเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
ถ้าท่านส่งข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือให้แก่ผู้ให้บริการของเราอันเกี่ยวข้องกับบริการ ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจในการกระทำสิ่งดังกล่าวและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้าง
เราและผู้ให้บริการของเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัว :
 • เพื่อตอบข้อซักถามของท่านและทำตามคำร้องขอของท่าน เช่น ทำรายการของท่านและให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน
 • ส่งข้อมูลการดำเนินงานให้แก่ท่าน เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบาย ตลอดจนการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์
 • สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวให้แก่ท่านในการใช้บริการโดยนำเสนอสินค้าและข้อเสนออื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับท่านและสร้างความสะดวกในการใช้งานเพื่อการแชร์สู่สังคม
 • ช่วยให้ท่านเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขันและโปรโมชั่นที่คล้ายกันและบริหารกิจกรรมเหล่านี้ บางส่วนในกิจกรรมนี้มีกฎเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไข การตรวจสอบการทุจริตและการป้องกัน การพัฒนาสินค้าใหม่ การส่งเสริม การปรับปรุงหรือการดัดแปลงบริการของเรา การบ่งชี้แนวโน้มการใช้
 • การพิจารณากำหนดประสิทธิภาพของแผนโปรโมชั่นของเราและการเปิดและขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน :
 • ให้แก่บริษัทในเครือของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกของเรา ซึ่งให้บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ โฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการจ่ายเงิน การดำเนินตามการสั่งสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บริการลูกค้า การส่งอีเมล บริการตรวจสอบและบริการอื่น
 • ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นส่งการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดมายังท่าน โดยสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือก ถ้าท่านได้เลือกไว้ในการแชร์สิ่งดังกล่าว
 • ให้แก่สปอนเซอร์ภายนอกในการชิงโชค การแข่งขันและโปรโมชั่นที่คล้ายกัน
 • โดยท่าน ทางบอร์ดข่าวสาร การแชท หน้าโปรไฟล์และบล็อกและบริการอื่น ๆ ที่ท่านสามารถลงประกาศข้อมูลและเนื้อหาได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพจสื่อสังคมออนไลน์) โปรดทราบว่าข้อมูลที่ท่านลงประกาศหรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปและอาจเป็นที่ทราบของผู้ใช้รายอื่นและสาธารณชนทั่วไปด้วย
 • ให้แก่เพื่อนของท่านที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นและให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เกี่ยวกับกิจกรรมการแชร์สู่สังคมของท่าน เมื่อเชื่อมต่อกับบัญชีบริการของท่านและบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านและท่านเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่เราแชร์จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์
การใช้และการเปิดเผยอื่น ๆ
นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่เราเห็นจำเป็นหรือเหมาะสม :
 1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัยด้วย เพื่อตอบข้อเรียกร้องจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานนอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัยด้วย เพื่อร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมายอย่างอื่น
 2. เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ
 3. เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ท่านหรือคน อื่น ๆ
นอกจากนี้ เราอาจใช้ เปิดเผยหรือส่งข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การควบบริษัท การขาย การร่วมค้า การมอบโอนสิทธิ์ การโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้นทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงในการดำเนินคดีล้มละลายหรือที่คล้ายกัน)
เรายังอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมมาผ่านบริการลักษณะอื่นอีกด้วย เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
ข้อมูลอื่น
"ข้อมูลอื่น" คือข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของท่านหรือไม่เกี่ยวกับตัวตนของบุคคลโดยตรง เช่น :
 • ข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์
 • ข้อมูลการใช้แอพ
 • ข้อมูลที่เก็บผ่าน cookies, pixel tags และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และข้อมูลอื่นที่ท่านให้ไว้ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ของท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในลักษณะที่ไม่ได้เผยอัตลักษณ์ของท่านต่อไปแล้ว
ถ้าเราจำเป็นต้องถือว่าข้อมูลอื่น เป็นข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายที่มีอยู่ กรณีดังกล่าวเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ที่เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ดังมีรายละเอียดในนโยบายนี้
การเก็บข้อมูลอย่างอื่น
เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บข้อมูลอื่นในลักษณะต่าง ๆ อันได้แก่ :
 • ผ่านเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน : เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้หรือเก็บผ่านอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ประเภทคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Macintosh) ความคมชัดของหน้าจอ ชื่อและรุ่นระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตและรุ่นอุปกรณ์ ภาษา ประเภทและเวอร์ชั่นอินเตอร์เน็ต เบราเซอร์และชื่อและเวอร์ชั่นของบริการ (เช่น แอพ) ที่ท่านใช้อยู่ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริการใช้การได้โดยเหมาะสม
 • ผ่านการใช้แอพของท่าน ถ้ามี : เมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้แอพ เราและผู้ให้บริการของเราจะติดตามและเก็บข้อมูลการใช้แอพ เช่น วันที่และเวลาที่แอพบนอุปกรณ์ของท่านเข้าถึงบริการของเราและข้อมูลและไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดไปยังแอพ โดยอาศัยตามหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน
 • การใช้ cookies : cookies เป็นส่วนของข้อมูลที่เก็บโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้อยู่ cookies ช่วยให้เราเก็บข้อมูลได้ เช่น ประเภทเบราเซอร์ เวลาที่ใช้ไปในบริการ เพจที่เข้าชม ภาษาที่เลือกใช้ ตำแหน่งของไซต์และข้อมูลจราจรที่ไม่ระบุตัวตนอื่น ๆ เราและผู้ให้บริการของเราจะใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการนำทาง แสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้าง ประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับท่าน นอกจากนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อปรับปรุงการออกแบบและฟังก์ชั่นการทำงานอย่างต่อเนื่อง เข้าใจวิธีใช้และช่วยให้เราแก้ไขปัญหาสิ่งดังกล่าวได้ นอกจากนี้ cookies ยังช่วยให้เราเลือกได้ว่าโฆษณาหรือข้อเสนอใดที่ดึงดูดใจท่านมากที่สุดและแสดงโฆษณานั้นไว้ในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการ เรายังอาจใช้ cookies หรือเทคโนโลยีอื่นในการโฆษณาออนไลน์เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาของเราอีกด้วย เราจะไม่ตอบสนองในการค้นหาสัญญาณที่ป้องกันการติดตามในเวลานี้
  ถ้าท่านไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลผ่านการใช้ cookies เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านสามารถปฏิเสธ cookies ได้โดยอัตโนมัติหรือสามารถปฏิเสธหรือยอมรับ cookies บางอย่าง (หรือ cookies ต่าง ๆ) จากบางเว็บไซต์ได้ ท่านยังสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ยอมรับ cookies ท่านอาจพบความไม่สะดวกในการใช้บริการได้ ท่านอาจไม่รับโฆษณาหรือข้อเสนออื่นจากเราที่เกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ด้วย
 • การใช้ pixel tags และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน : pixel tags (หรือที่รู้จักกันว่าเป็น web beacons และ clear GIFs) อาจใช้เพื่อติดตามการดำเนินการของผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้รับอีเมล) วัดความสำเร็จของแผนการตลาดและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการและอัตราการตอบรับ
 • Google Analytics : เราจะใช้บริการ Google Analytics ซึ่งใช้ cookies และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวโน้ม บริการนี้ยังอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอพและแหล่งออนไลน์อื่น ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ Google ได้โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ และเลือกสิ่งดังกล่าวโดยดาวน์โหลด Google Analytics opt-out browser add-on ซึ่งมีอยู่ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout เรายังใช้บริการ Emarsys เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์นี้ ซึ่งช่วยเราให้เข้าใจความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา บริการของเราและ/หรือสินค้าของเราได้ดีขึ้น ท่านสามารถเรียนรู้หลักปฏิบัติ Emarsys ได้โดยเข้าไปที่ https://www.emarsys.com/privacy-policy/ และเลือกจากรายการดังกล่าวโดยใช้ลิงค์ “เลิกรับข่าวสาร” ที่ด้านล่างของอีเมลที่ส่งถึงท่านหรือโดยส่งอีเมลไปที่ unsubscribe@emarsys.com
 • IP Address : IP address ของท่านคือหมายเลขคอมพิวเตอร์ของท่านที่ได้รับโดยอัตโนมัติจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน (ISP) โดยที่ IP address จะถูกบ่งชี้และล็อกโดยอัตโนมัติใน server log file ของเราเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าสู่บริการ พร้อมทั้งเวลาในการเข้าชมและเพจที่ได้เข้าชม การเก็บ IP address เป็นหลักปฏิบัติมาตรฐานและเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและบริการอื่น ๆ จำนวนมากจะทำโดยอัตโนมัติ เราใช้ IP address เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น คำนวณระดับการใช้ วินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์และบริหารการบริการ นอกจากนี้ เรายังทราบตำแหน่งของท่านจาก IP address อีกด้วย
 • ตำแหน่งทางกายภาพ/ตำแหน่งไซต์ : เราจะเก็บตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่าน ตัวอย่างเช่น การใช้ดาวเทียม เสาสัญญาโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณ WiFi เราจะใช้ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้บริการและเนื้อหาโดยอาศัยตำแหน่งส่วนตัว นอกจากนี้ เรายังแชร์ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่าน ผสมผสานกับข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ท่านเข้าดูและข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้แก่หุ้นส่วนทางการตลาดของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถให้บริการเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้นและเรียนรู้ประสิทธิภาพของแผนการโฆษณา ในบางกรณี ท่านอาจอนุญาตหรือปฏิเสธการใช้และ/หรือการแชร์ตำแหน่งอุปกรณ์ของท่าน แต่ถ้าหากท่านทำเช่นนั้น เราและ/หรือหุ้นส่วนทางการตลาดของเราอาจไม่สามารถให้บริการและเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่านได้
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลอื่น
เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่นเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ยกเว้นกรณีที่เราจำเป็นต้องกระทำอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจนำข้อมูลอื่นรวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว กรณีดังกล่าว เราจะถือว่าข้อมูลที่นำมารวมเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลส่วนตัว ตราบเท่าที่นำมารวมกันอยู่
บริการจากบุคคลภายนอก
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นการจัดการปัญหาและเราจะไม่รับผิดชอบความเป็นส่วนตัว ข้อมูลหรือหลักปฏิบัติอย่างอื่นของบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลภายนอกที่เปิดดำเนินการเว็บไซต์หรือบริการที่ลิงค์ไปยังบริการ การนำลิงค์มารวมในบริการไม่ได้มีนัยแสดงว่าเราหรือบริษัทในเครือของเราให้การรับรองไซต์หรือบริการที่ลิงค์ไว้
นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบนโยบายหรือหลักปฏิบัติขององค์กรอื่นในการเก็บ การใช้ การเปิดเผยหรือการข้อมูล เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้พัฒนาแอพ ผู้ให้บริการแอพ ผู้ให้บริการแพลทฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเปิดเผยต่อองค์กรผ่านทางหรือที่เกี่ยวกับแอพหรือเพจสื่อสังคมออนไลน์ของเรา
การโฆษณาของบุคคลภายนอก
เราอาจใช้บริการโฆษณาจากบริษัทโฆษณาภายนอกเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นสิ่งที่ท่านสนใจ เมื่อท่านเข้าใช้บริการและเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่นโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการของท่านและเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อย่างอื่นบนอุปกรณ์ของท่าน ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทเหล่านี้อาจวางหรือยอมรับเฉพาะ cookie ที่เป็นเอกลักษณ์บนเบราเซอร์ของท่าน (รวมถึงผ่านทางการใช้ pixel tags) นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ พร้อมทั้งข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ของท่านเพื่อจดจำท่านผ่านอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและ แล็ปท็อป ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้และเรียนรู้วิธีเลือกสิ่งดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเบราเซอร์เคลื่อนที่บนอุปกรณ์เฉพาะที่ท่านจะเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp และ www.aboutads.info/appchoices ท่านอาจดาวน์โหลดแอพ AppChoices ได้ที่ http://www.aboutads.info/ เพื่อเลือกแอพสำหรับโทรศัพท์มือถือ
การรักษาความปลอดภัย
เราจะใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิคหรือการบริหารอันเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กรของเรา นับเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่อาจรับประกันว่าระบบการส่งหรือเก็บรักษาข้อมูลมีความปลอดภัย 100 % ถ้าท่านมีเหตุผลให้เชื่อว่าการติดต่อที่ท่านมีต่อเราไม่ปลอดภัยต่อไปแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีตามข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้
ทางเลือกและการเข้าถึง
ทางเลือกของท่านในการให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เรามีทางเลือกให้ท่านในการให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด โดยท่านอาจเลือกหยุด :
 • รับการติดต่อทางอินเตอร์เน็ตจากเรา : ถ้าท่านไม่ต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาดจากเราแล้ว ท่านอาจเลือก : ลิงค์เลิกรับข่าวสารต่อไปนี้ในการติดต่อทางการตลาดและโดยติดต่อเราที่ info.th@tumi.com ในทำนองเดียวกัน ในการเลิกรับข้อความทาง SMS ท่านจะต้องส่งอีเมลไปยัง info.th@tumi.com เพื่อเลิกรับการติดต่อข้อความทาง SMS
 • แชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทในเครือเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง : ถ้าท่านต้องการให้เราหยุดแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทในเครือเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ท่านอาจเลือกเลิกการแชร์นี้โดย : ติดต่อเราได้ที่ info.th@tumi.com
 • Our sharing of your Personal Information with unaffiliated third parties for their direct marketing purposes: If you would prefer that we not share your Personal Information on a going-forward basis with unaffiliated third parties for their direct marketing purposes, you may opt-out of this sharing by: contacting us at[info.th@tumi.com].
เราจะพยายามทำตามคำร้องขอจากท่านโดยเร็วที่สุด โปรดทราบว่าถ้าท่านเลือกหยุดรับอีเมลที่เกี่ยวกับการตลาด เราอาจยังส่งข้อความด้านการบริหารงานที่สำคัญให้ ซึ่งท่านไม่สามารถเลิกรับได้
วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลงหรือระงับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ถ้าท่านต้องการตรวจทาน แก้ไข อัพเดท ระงับ /จำกัดหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือถ้าท่านต้องการส่งข้อมูลส่วนตัวให้บริษัทอื่น (เฉพาะในส่วนกฎหมายอนุญาตให้ท่านโอนย้ายข้อมูล) ท่านอาจติดต่อเราที่ info.th@tumi.com หรือ บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3705 - 3706 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย หรือโทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่ (662) 761-9936
ในคำร้องขอของท่านนั้น โปรดระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลส่วนตัวใดที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าท่านต้องการให้ระงับข้อมูลส่วนตัวของท่านจากฐานข้อมูลของเราหรือแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการจำกัดสิ่งใดในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องท่าน เราจะดำเนินตามคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ส่ง คำร้องขอของท่านมายังเรา และเราอาจต้องตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของท่านก่อนดำเนินตามคำร้องขอดังกล่าว เราจะพยายามทำตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด
โปรดทราบว่าเราอาจต้องเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อเก็บบันทึกและ/หรือดำเนินรายการที่ท่านได้เริ่มทำไว้ก่อนร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งให้แล้วเสร็จ (เช่น เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าหรือลงชื่อรับโปรโมชั่น ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนตัวได้ จนกว่าหลังจากจะได้สั่งซื้อหรือรับโปรโมชั่นนั้นเสร็จ) นอกจากนี้ อาจมีข้อมูลที่เหลือ ซึ่งยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของเราและบันทึกอื่น ๆ ที่จะไม่ถูกลบทิ้ง
ระยะเวลาในการเก็บไว้
เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อทำตามจุดประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บไว้นานกว่านั้นหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้
SECURITY
We seek to use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect Personal Information within our organization. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us in accordance with the “Contacting Us” section below.
การใช้บริการโดยผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี และเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งที่ทราบ
เขตอำนาจและการส่งข้ามเขตแดน
เราจะควบคุมและดำเนินบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่ประสงค์จะให้อยู่ภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจของมลรัฐ ประเทศหรืออาณาเขตใด นอกจากของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนตัวอาจเก็บและประมวลผลในประเทศที่เรามีจุดปฏิบัติงานอยู่หรือที่เราร่วมงานกับผู้ให้บริการและการใช้บริการจะแสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลไปยังประเทศต่าง ๆ ภายนอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัย รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎในการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างไปจากในประเทศของท่าน ในบางกรณี ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในประเทศอื่นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้
ถ้าท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป : บางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้รับการยอมรับจาก คณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีการป้องกันในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดได้จากไฮเปอร์ลิงค์ไปยังรายชื่อที่ถูกต้องของคณะกรรมาธิการยุโรปทางระบบออนไลน์ : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. ทั้งนี้ ในการส่งไปยังประเทศอื่น เราได้วางมาตรการไว้ เช่น [เงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรปและกฎขององค์กรที่มีผลผูกมัดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านอาจขอรับเอกสารมาตรการเหล่านี้โดยติดต่อคณะกรรมาธิการยุโรปที่ https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact_en หรือตามลิงค์นี้:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
ข้อมูลอ่อนไหว
ท่านไม่ควรส่งและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว (เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ สุขภาพ การตรวจพิสูจน์บุคคลหรือลักษณะทางพันธุกรรม ประวัติความผิดอาญาหรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในหรือผ่านทางบริการหรืออื่น ๆ ให้แก่เรา
การอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยในส่วนของ “อัพเดทล่าสุด” ที่ส่วนบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแสดงขึ้นเมื่อมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลเมื่อเราประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในบริการ ทั้งนี้ การใช้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขใหม่ดังกล่าวแล้ว
ติดต่อเรา
บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3705 - 3706
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ประเทศไทย เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ info.th@tumi.com.
 
ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ info.th@tumi.com หรือ
แผนก อี-คอมเมิร์ซ
บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3705 - 3706
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ประเทศไทย