RECYCLED CAPSULE

TUMI ช่วยปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของและโลกใบนี้ที่คุณเดินทางท่องเที่ยว

โลกของเราเป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์ และเราเชื่อว่าเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาโลกของเราเพื่อนักเดินทางในอนาคต ด้วยการให้ความ สำคัญต่อความเป็นเลิศและคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง เราขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของ TUMI ทุกชิ้นตั้งใจให้สามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตโดยมีมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ ที่เข้มงวด การสำรวจเสาะหาวัสดุรีไซเคิล และเครือข่ายการรับซ่อมทั่วโลกของเราให้การรองรับ

สร้างผลิตภัณฑ์ให้คงทนใช้ได้นาน

มาตรฐานด้านคุณภาพและความทนทานของ TUMI มีความโดดเด่นสูงสุด - เราสร้างผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลายาวนาน ผลิตภัณฑ์ของเราที่ทำจากผ้ารีไซเคิลจะปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ TUMI

นวัตกรรมด้านวัสดุรีไซเคิล

TUMI ทำการสำรวจเสาะหาวัสดุและส่วนประกอบรีไซเคิลใหม่ ๆ และชนิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลของเราจะใช้ผ้าที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิลที่ผู้บริโภคใช้แล้วทิ้ง รวมทั้งจากไนลอนรีไซเคิล

Global Repair Network เครือข่ายรับซ่อมทั่วโลก

หากมีจุดใดของผลิตภัณฑ์ผิดปกติ เราจะทำการแก้ไขให้ หากผลิตภัณฑ์เสียหาย เราจะทำการซ่อมแซมให้ หากผลิตภัณฑ์เกิดสูญหาย เราจะช่วยคุณติดตามด้วยโปรแกรมการกู้คืนผลิตภัณฑ์ Tumi Tracer® ซึ่งหมายความว่าจะมีจำนวนกระเป๋าที่ต้องทิ้งในหลุมฝังกลบขยะน้อยลง

1. ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

TUMI มี – และมักจะมี - ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คงทนถาวรซึ่งใช้งานได้นาน เราจะช่วยปกป้องข้าวของสัมภาระของคุณในทุกที่ที่คุณเดินทาง เราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานและทำการทดสอบกระเป๋าทุกใบด้วยวิธีต่าง ๆ ถึง 30 วิธี เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสูงสุดโดยใช้วัสดุและวิธีการผลิตที่มีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราออกแบบกระเป๋าเดินทางให้คุณสามารถใช้งานได้ยาวนาน และในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยอุบัติเหตุ เราจะทำการซ่อมแซมให้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม อีกทั้ง การเพิ่มอายุการใช้งานให้กับกระเป๋าของคุณช่วยทำให้เราสามารถลดภาระแก่หลุมฝังกลบขยะได้อีกด้วย

คอลเลคชั่นรีไซเคิล

2. ปฏิบัติการลดคาร์บอน

เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราให้สามารถลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุด

เรากำลังทำงานร่วมกับสาขาต่าง ๆ ของเราทั่วโลกให้ทำการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 15% และเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2568 เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสถานที่ที่สวยงามต่าง ๆ ทั่วโลก

3. ห่วงโซ่อุปทานที่เติบโต

เราได้กำหนดหลักจรรยาบรรณของผู้จำหน่ายที่เรียกว่า "มาตรฐานการมีส่วนร่วม" ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการสร้างเศรษฐกิจที่สนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ และผู้คนให้เติบโต

หลักจรรยาบรรณของผู้จำหน่ายของเรากำหนดให้ผู้จำหน่ายต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของการทำธุรกิจที่ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทำกระเป๋าเดินทาง TUMI ด้วยความเคารพและความห่วงใยเอาใจใส่

4. ให้ความสำคัญกับบุคลากร

บุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ ความมีใจรักและความมุ่งมั่นของบุคลากรช่วยให้เราสามารถสร้างกระเป๋าเดินทางที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

เราสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนของเราในทุก ๆ ที่ที่เราสามารถทำได้ ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นเลิศต่าง ๆ อาทิเช่น St Jude Children’s Research Hospital, All Hands & Hearts และ Waves for Water เราพยายามอย่างหนักที่จะทำให้การเดินทางที่ยากลำบากนี้นำไปสู่สถานที่ที่ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

นวัตกรรมด้านวัสดุ